Τμήματα ΕΛΚΕ Γραφείο Πρωτοκόλλου Γραφείο Τεχνικής Υποστήριξης Γραφείο Πληροφορικής Γραφείο Φοιτητικής Μέριμνας Βιβλιοθήκη Γραφείο Εκπαίδευσης Γραφείο Προσωπικού Υγιεινής της Διατροφής και Βιοχημείας Κοινωνιολογίας Υγιεινής Περιβάλλοντος και Υγειονομικής Μηχανικής Υγείας του Παιδιού Διοίκησης και Οργάνωσης Υπηρεσιών Υγείας Δημόσιας και Διοικητικής Υγιεινής Παρασιτολογίας Εντομολογίας και Τροπικών Νόσων Κτηνιατρικής Δημόσιας Υγιεινής Επαγγελματικής και Βιομηχανικής Υγιεινής Μικροβιολογίας της Δημόσιας Υγείας Οικονομικών της Υγείας Επιδημιολογίας και Βιοστατιστικής Προϊστάμενος Γραμματείας ΕΛΚΕ Οικονομικό Τμήμα ΚΕΚ ΕΛΚΕ Διοίκηση Διεύθυνση Γραμματείας Σύλλογος Καθηγητών