Αδυναμία εκτέλεσης του Portlet. The file '/Portal/Portlets/TopMenu.ascx' does not exist. ESDY.gr

 
Η Σχολή>
Τομείς>
Μεταπτυχιακά Προγράμματα>
Ειδικά Προγράμματα
ERASMUS+>
Βιβλιοθήκη>
ΕΛΚΕ>
KEK>
Διοικητικές Υπηρεσίες>
Επιτροπή Βιοηθικής>
Σύλλογος Αποφοίτων
Προκηρύξεις - Προσκλήσεις>
Επικοινωνία - Πρόσβαση
Χρήσιμοι Σύνδεσμοι
Συχνές Ερωτήσεις - FAQ

Εργαστήριο Υγειονομικής Μηχανικής

 To εργαστήριο του τομέα λειτουργεί ως ερευνητικό εργαστήριο για τους φοιτητές και για το προσωπικό. Φοιτητές και προσωπικό δραστηριοποιούνται στην ανάπτυξη μεθόδων για τον προσδιορισμό χημικών ρυπαντών υψίστης σημασίας για το περιβάλλον και την Δημόσια Υγεία.

Επίσης το εργαστηρίου παρέχει εργαστηριακή υποστήριξη με αναλύσεις δειγμάτων νερού, λυμάτων και ιζημάτων σε φορείς που δραστηριοποιούνται σε ερευνητικά θέματα προστασίας του περιβάλλοντος και της Δημόσιας Υγείας και σε φορείς που έχουν την ευθύνη της εφαρμογής της ισχύουσας νομοθεσίας.
 

 
 
   

 

Copyright ©
Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας      

Powered by - ATC S.A.

 Ε.Π. "Κοινωνία της Πληροφορίας"  Μέτρο 2.6
«Τεχνολογίες Πληροφορίας Επικοινωνίας στην Υγεία και Πρόνοια»