Αδυναμία εκτέλεσης του Portlet. The file '/Portal/Portlets/TopMenu.ascx' does not exist. ESDY.gr

 
Η Σχολή>
Τομείς>
Μεταπτυχιακά Προγράμματα>
Ειδικά Προγράμματα
ERASMUS+>
Βιβλιοθήκη>
ΕΛΚΕ>
KEK>
Διοικητικές Υπηρεσίες>
Επιτροπή Βιοηθικής>
Σύλλογος Αποφοίτων
Προκηρύξεις - Προσκλήσεις>
Επικοινωνία - Πρόσβαση
Χρήσιμοι Σύνδεσμοι
Συχνές Ερωτήσεις - FAQ

Παρεμβάσεις

2006
"Establishment of environment and health information system for Europe - ENHIS”. Στόχος του προγράμματος ήταν η οργάνωση και εφαρμογή ενός ολοκληρωμένου συστήματος πληροφόρησης για τις επιπτώσεις του περιβάλλοντος στη Δημόσια Υγεία, με έμφαση στα παιδιά, που επιτρέπει την ανάλυση της κατάστασης στην Ευρώπη και την υποστήριξη των πολιτικών στη Δημόσια Υγεία.

2003
"Ποιότητα πόσιμου νερού στο Δήμο Χίου” . Στόχος ήταν η συστηματική μέτρηση της ποιότητας των νερών υδροληψίας του Δήμου Χίου και ο προσδιορισμός της προέλευσης της ρύπανσης και ειδικότερα του υδραργύρου ώστε να διαπιστωθεί κατά πόσον προέρχεται από ανθρωπογενείς δραστηριότητες ή από φυσικές πηγές.

2003
"Επιτήρηση, παρακολούθηση και έλεγχος της ποιότητας του περιβάλλοντος και μέτρα αντιμετώπισης αναδυόμενων κινδύνων από χημικές, τοξικές και πολεμικές ουσίες” . Στόχος ήταν η επιτήρηση και ανίχνευση επικίνδυνων ουσιών για την υγιεινή του περιβάλλοντος, με στόχο τη διασφάλιση της Δημόσιας Υγείας στους χώρους διεξαγωγής των Ολυμπιακών Αγώνων 2004 από τυχόν ρύπανση, είτε από βιομηχανικό ατύχημα είτε από εσκεμμένη βιοτρομοκρατική ενέργεια.

2002
"Έλεγχος αποτελεσματικότητας μέτρων εξυγίανσης ύδατος – ΔΙΚΕΔΥ Φλώρινας – Ιωαννίνων - Σερρών” . Στόχος ήταν η βελτιστοποίηση προγράμματος υγειονομικού ελέγχου που συντάχθηκε στην πρώτη φάση της δράσης Interreg II, ούτως ώστε να γίνει αφενός φιλικότερο στον χρήστη και αφετέρου να χρησιμοποιηθεί ως εργαλείο λήψης αποφάσεων και σχεδιασμού των απαραιτήτων διορθωτικών μέτρων.

1991-94
"Οργάνωση ελληνικού κέντρου πληροφόρησης και μεταφοράς τεχνολογίας σε θέματα περιβάλλοντος” . Στόχος ήταν η δημιουργία ενός κέντρο πληροφόρησης, μεταφοράς τεχνολογίας και συνεχιζόμενης εκπαίδευσης σε θέματα περιβάλλοντος που θα παρέχει εξειδικευμένες πληροφορίες σχετικά με την υφιστάμενη Ελληνική και Κοινοτική Νομοθεσία.

1985
"Επιπτώσεις στην Δημόσια Υγεία από μαζικές καταστροφές - σεισμοί” . Στόχος ήταν η πλήρης ανάλυση όλων των παραγόντων που μπορούν να οδηγήσουν σε δυσμενείς περιβαλλοντικές συνθήκες και κινδύνους για τη Δημόσια Υγεία, καθώς και την κατάστρωση ενός σχεδίου αντιμετώπισης της έκτακτης ανάγκης σε Νομαρχιακό επίπεδο.

 

 

Copyright ©
Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας      

Powered by - ATC S.A.

 Ε.Π. "Κοινωνία της Πληροφορίας"  Μέτρο 2.6
«Τεχνολογίες Πληροφορίας Επικοινωνίας στην Υγεία και Πρόνοια»