Αδυναμία εκτέλεσης του Portlet. The file '/Portal/Portlets/TopMenu.ascx' does not exist. ESDY.gr

 
Η Σχολή>
Τομείς>
Μεταπτυχιακά Προγράμματα>
Ειδικά Προγράμματα
ERASMUS+>
Βιβλιοθήκη>
ΕΛΚΕ>
KEK>
Διοικητικές Υπηρεσίες>
Επιτροπή Βιοηθικής>
Σύλλογος Αποφοίτων
Προκηρύξεις - Προσκλήσεις>
Επικοινωνία - Πρόσβαση
Χρήσιμοι Σύνδεσμοι
Συχνές Ερωτήσεις - FAQ

Μαθήματα

Ο Τομέας Υγιεινής του Περιβάλλοντος και Υγειονομικής Μηχανικής οργανώνει το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών ΕΠΥ - Υγιεινής Περιβάλλοντος για την εξειδίκευση φοιτητών στην εφαρμογή βιώσιμων πολιτικών διαχείρισης του περιβάλλοντος, μέσω σχεδιασμού, λειτουργίας και ελέγχου έργων υποδομής με στόχο την εξυγίανση του περιβάλλοντος και τη διασφάλιση της Δημόσιας Υγείας.

Μαθήματα Α' Εξαμήνου

1. Χημεία Περιβάλλοντος

2. Εργαστηριακές Μέθοδοι Ανάλυσης Νερού

3. Διαχείριση Φυσικών και Τεχνολογικών Καταστροφών

4. Εργαστηριακές Μέθοδοι Ανάλυσης Αποβλήτων και Ρυπασμένων Εδαφών

5. Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών (GIS) και Μέθοδοι Τηλεπισκόπησης σε Περιβαλλοντικές Μελέτες

6. Περιβάλλον και Βιώσιμη Ανάπτυξη

7. Αρχές Οικονομίας Περιβάλλοντος


Μαθήματα Β' Εξαμήνου

1. Εκτίμηση Διακινδύνευσης

2. Ατμοσφαιρική Ρύπανση

3. Διαχείριση Στερεών και Τοξικών Αποβλήτων

4. Επεξεργασία και Διάθεση Λυμάτων και Ιλύος

5. Επεξεργασία Πόσιμου Νερού

6. Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας


Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών Δημόσιας Υγείας

Μαθήματα A' Εξαμήνου

1. Περιβάλλον και Υγεία

2. Υγειονομική Μηχανική 

3. Ειδικά Θέματα Υγιεινής Περιβάλλοντος


Μαθήματα B' Εξαμήνου

1. Εργαστηριακές Μέθοδοι Ανάλυσης νερού και αποβλήτων
 
 


 

Copyright ©
Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας      

Powered by - ATC S.A.

 Ε.Π. "Κοινωνία της Πληροφορίας"  Μέτρο 2.6
«Τεχνολογίες Πληροφορίας Επικοινωνίας στην Υγεία και Πρόνοια»