Αδυναμία εκτέλεσης του Portlet. The file '/Portal/Portlets/TopMenu.ascx' does not exist. ESDY.gr

 
Η Σχολή>
Τομείς>
Μεταπτυχιακά Προγράμματα>
Ειδικά Προγράμματα
ERASMUS+>
Βιβλιοθήκη>
ΕΛΚΕ>
KEK>
Διοικητικές Υπηρεσίες>
Επιτροπή Βιοηθικής>
Σύλλογος Αποφοίτων
Προκηρύξεις - Προσκλήσεις>
Επικοινωνία - Πρόσβαση
Χρήσιμοι Σύνδεσμοι
Συχνές Ερωτήσεις - FAQ

Δράσεις

Από το 2008 και για τα επόμενα 6 χρόνια, ο τομέας συνεργάζεται με το πανεπιστήμιο του Strathclyde, Μεγάλη Βρετανία στο πρόγραμμα υδραργύρου των Ηνωμένων Εθνών, (United Nations Mercury Project), στόχο του οποίου είναι η ύδρευση και υιοθέτηση μιας παγκόσμιας συνθήκης για τον υδράργυρο (global treaty for mercury).

Από το 2006 στα πλαίσια ερευνητικού προγράμματος ‘Αξιολόγηση in-situ μεθόδων Απορρύπανσης Θαλάσσιων Ιζημάτων’ και ‘Διαχείριση επικινδυνότητας ρυπασμένων ιζημάτων’ της Σχολής Πολιτικών Μηχανικών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου (ΕΜΠ), το εργαστήριο έχει αναπτύξει και υιοθετήσει νέες «περιβαλλοντικές και πράσινες» μεθοδολογίες ανάλυσης δειγμάτων.

Από το 2006, στα πλαίσια του ερευνητικού προγράμματος ‘Διαχείριση επικινδυνότητας ρυπασμένων ιζημάτων’, σε συνεργασία με τον λιμένα Πειραιά και το Εργαστήριο Υγειονομικής Τεχνολογίας του ΕΜΠ, το εργαστήριο συμμετέχει σε δειγματοληψίες και πραγματοποιεί χημικές αναλύσεις για την ανάπτυξη μεθοδολογίας για τον χαρακτηρισμό ρυπασμένων περιβαλλοντικών υλικών ώστε να εκτιμηθεί η σοβαρότητα της ρύπανσης και η πιθανότητα πρόκλησης δυσμενών επιπτώσεων, εστιάζοντας κυρίως στα θαλάσσια ιζήματα.

 

Copyright ©
Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας      

Powered by - ATC S.A.

 Ε.Π. "Κοινωνία της Πληροφορίας"  Μέτρο 2.6
«Τεχνολογίες Πληροφορίας Επικοινωνίας στην Υγεία και Πρόνοια»