Αδυναμία εκτέλεσης του Portlet. The file '/Portal/Portlets/TopMenu.ascx' does not exist. ESDY.gr

 
Η Σχολή>
Τομείς>
Μεταπτυχιακά Προγράμματα>
Ειδικά Προγράμματα
ERASMUS+>
Βιβλιοθήκη>
ΕΛΚΕ>
KEK>
Διοικητικές Υπηρεσίες>
Επιτροπή Βιοηθικής>
Σύλλογος Αποφοίτων
Προκηρύξεις - Προσκλήσεις>
Επικοινωνία - Πρόσβαση
Χρήσιμοι Σύνδεσμοι
Συχνές Ερωτήσεις - FAQ

Έρευνες

2003
"Εκπόνηση ερευνητικής μελέτης για τον καταλληλότερο από περιβαλλοντικής άποψης τρόπο διάθεσης των λυμάτων του μεταφερόμενου οικισμού Λαμπερού στο Νομό Καρδίτσας” . Στόχος της μελέτης ήταν η αξιολόγηση διαφόρων εναλλακτικών μεθόδων επεξεργασίας και διάθεσης των λυμάτων του μεταφερόμενου οικισμού Λαμπερού του Νομού Καρδίτσας στη νέα θέση και η πρόταση της καταλληλότερης μεθόδου ώστε να αποτραπούν οι δυσμενείς επιπτώσεις στην ποιότητα των υπόγειων νερών και των νερών της παρακείμενης λίμνης Πλαστήρα.

2002
"Έρευνα εναλλακτικών συστημάτων προσρόφησης με ενεργό άνθρακα για την επεξεργασία του πόσιμου νερού". Σκοπός του προγράμματος ήταν η διερεύνηση της διαδικασίας της προσρόφησης σε ενεργό άνθρακα για την απομάκρυνση μικρορυπαντών όπως φυτοφαρμάκων, οργανικών ενώσεων που προκαλούν ανεπιθύμητες γεύσεις και οσμές στα νερά που προορίζονται για την παραγωγή πόσιμου νερού.

1999-02
"Έρευνα – Οργάνωση προγράμματος υγειονομικού ελέγχου ύδατος, ασφαλούς και υγιούς διάθεσης επεξεργασμένων στερεών αποβλήτων και λυμάτων – ΔΙΚΕΔΥ Φλώρινας” . Σκοπός της μελέτης ‘ήταν η κατάστρωση ενός προγράμματος εποπτικής διαχρονικής παρακολούθησης της υγειονομικής κατάστασης της ευρύτερης περιοχής ευθύνης του ΔΙΚΕΔΥ που θα επιτρέπει τη συνεχή ενημέρωση, την άμεση επέμβαση και τη λήψη μέτρων πρόληψης και βελτίωσης.

1999-02
"Έρευνα – Οργάνωση προγράμματος υγειονομικού ελε΄γχου ύδατος, ασφαλούς και υγιούς διάθεσης επεξεργασμένων στερεών αποβλήτων και λυμάτων – ΔΙΚΕΔΥ Σερρών” . Σκοπός της μελέτης ‘ήταν η κατάστρωση ενός προγράμματος εποπτικής διαχρονικής παρακολούθησης της υγειονομικής κατάστασης της ευρύτερης περιοχής ευθύνης του ΔΙΚΕΔΥ που θα επιτρέπει τη συνεχή ενημέρωση, την άμεση επέμβαση και τη λήψη μέτρων πρόληψης και βελτίωσης.

1999-02
"Έρευνα – Οργάνωση προγράμματος υγειονομικού ελέγχου ύδατος, ασφαλούς και υγιούς διάθεσης επεξεργασμένων στερεών αποβλήτων και λυμάτων – ΔΙΚΕΔΥ Έβρου” . Σκοπός της μελέτης ‘ήταν η κατάστρωση ενός προγράμματος εποπτικής διαχρονικής παρακολούθησης της υγειονομικής κατάστασης της ευρύτερης περιοχής ευθύνης του ΔΙΚΕΔΥ που θα επιτρέπει τη συνεχή ενημέρωση, την άμεση επέμβαση και τη λήψη μέτρων πρόληψης και βελτίωσης.

1991-92

"Διερεύνηση Συγκεντρώσεων Βαρέων Μετάλλων στα λύματα της Αθήνας". Σκοπός του προγράμματος ήταν ο προσδιορισμός των ποιοτικών χαρακτηριστικών των λυμάτων που παράγονται ημερησίως στο λεκανοπέδιο της Αθήνας, περίπου 700.000 m3 και που οδηγούνται με το Κεντρικό Αποχετευτικό Αγωγό και τον συμπληρωματικό του (ΚΑΑ και ΣΚΑΑ) στο κέντρο επεξεργασίας λυμάτων στον Ακροκέραμο και την  Ψυττάλεια.

1991
"Φυσικοχημική διερεύνηση των νερών της ευρύτερης περιοχής Aργολίδας”". Σκοπός του προγράμματος ήταν η διεξαγωγή φυσικοχημικών αναλύσεων για την διερεύνηση της ποιότητας του νερού σε διάφορες περιοχές του Νομού και η περαιτέρω σύγκριση με τις οδηγίες της Ε.Ο.Κ. για το πόσιμο νερό.

1988-92
"Επιπτώσεις στη Δημόσια Υγεία από υπερβάσεις επιτρεπτών παραμέτρων πόσιμου νερού Ι & ΙΙ". Σκοπός του προγράμματος είναι ο προσδιορισμός ορισμένων φυσικοχημικών παραμέτρων του νερού από διάφορα νησιά του Αιγαίου, και η περαιτέρω σύγκριση των αποτελεσμάτων με τις οδηγίες που υπάρχουν για το πόσιμο νερό από την Ε.Ο.Κ.

1987-89
"Επίδραση τοξικών ουσιών στην αναερόβια χώνευση της ιλύος των λυμάτων του λεκανοπεδίου Αττικής ". Σκοπός του προγράμματος ήταν η μελέτη της επίδρασης διαφόρων συγκεντρώσεων βαρέων μετάλλων στην κανονική λειτουργία ενός συστήματος καθαρισμού λυμάτων με αναερόβια χώνευση. Η λάσπη που χρησιμοποιήθηκε για όλα τα πειράματα προερχόταν από τη Μονάδα Βιολογικού Καθαρισμού της Μεταμόρφωσης.

1985
"Επεξεργασία και διάθεση στη θάλασσα του αλμολοίπου γεωθερμικού σταθμού ΔΕΗ - Μήλο". Στόχος της μελέτης ήταν η διερεύνηση της ποιότητας του αλμόλοιπου από το γεωθερμικό σταθμό της ΔΕΗ καθώς και των μεθόδων απομάκρυνσης των τοξικών και ανεπιθύμητων ουσιών που περιέχονται σε αυτό, ώστε να είναι δυνατή η εναλλακτική διάθεσή του στην θάλασσα χωρίς δυσμενείς περιβαλλοντικές επιπτώσεις.
 

 

Copyright ©
Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας      

Powered by - ATC S.A.

 Ε.Π. "Κοινωνία της Πληροφορίας"  Μέτρο 2.6
«Τεχνολογίες Πληροφορίας Επικοινωνίας στην Υγεία και Πρόνοια»