Αδυναμία εκτέλεσης του Portlet. The file '/Portal/Portlets/TopMenu.ascx' does not exist. ESDY.gr

 
Η Σχολή>
Τομείς>
Μεταπτυχιακά Προγράμματα>
Ειδικά Προγράμματα
ERASMUS+>
Βιβλιοθήκη>
ΕΛΚΕ>
KEK>
Διοικητικές Υπηρεσίες>
Επιτροπή Βιοηθικής>
Σύλλογος Αποφοίτων
Προκηρύξεις - Προσκλήσεις>
Επικοινωνία - Πρόσβαση
Χρήσιμοι Σύνδεσμοι
Συχνές Ερωτήσεις - FAQ


Διδακτικό και Ερευνητικό Προσωπικό


Μέλη ΔΕΠ Τομέα

Νίκος Κατσίρης,

Ομότιμος Καθηγητής ΕΣΔΥ,
Πολιτικός Μηχανικός ΕΜΠ,
Υγιεινολόγος, MSc, PhD 
nkatsiris@esdy.edu.gr


Όλγα Κάβουρα
Επιμελήτρια ,
Χημικός BSc. (Hons)MSc, AMRSC
okavoura@esdy.edu.gr


Λευκοθέα Εβρένογλου
Επιστημονικός Συνεργάτης ,
Πολιτικός Μηχανικός ,
Υγιεινολόγος MSc, PhD, PH-ACCR,
levrenoglou@esdy.edu.gr

 

Γεώργιος Ζέρβας

Επιστημονικός Συνεργάτης ,

Πολιτικός Μηχανικός ΕΜΠ,

Υγιεινολόγος MSc(Eng)

 gzervas@esdy.edu.gr

 


Ιωάννα Δαμικούκα,


Χημικός Μηχανικός ΕΜΠ,

Υγιεινολόγος,  MSc(Eng), PhD

idamikouka@esdy.edu.gr
 

 

Copyright ©
Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας      

Powered by - ATC S.A.

 Ε.Π. "Κοινωνία της Πληροφορίας"  Μέτρο 2.6
«Τεχνολογίες Πληροφορίας Επικοινωνίας στην Υγεία και Πρόνοια»