Αδυναμία εκτέλεσης του Portlet. The file '/Portal/Portlets/TopMenu.ascx' does not exist. ESDY.gr

 
Η Σχολή>
Τομείς>
Μεταπτυχιακά Προγράμματα>
Ειδικά Προγράμματα
ERASMUS+>
Βιβλιοθήκη>
ΕΛΚΕ>
KEK>
Διοικητικές Υπηρεσίες>
Επιτροπή Βιοηθικής>
Σύλλογος Αποφοίτων
Προκηρύξεις - Προσκλήσεις>
Επικοινωνία - Πρόσβαση
Χρήσιμοι Σύνδεσμοι
Συχνές Ερωτήσεις - FAQ

Προσωπικό

Τα στελέχη που αποτελούν το μόνιμο προσωπικό του Τομέα είναι τα κάτωθι: 
 
Νικόλαος Βακάλης
Ομότιμος Καθηγητής, Βιοπαθολόγος, Διδάκτωρ Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών

Ευδοκία Βασσάλου

Επιστημονική Συνεργάτης, Φαρμακοποιός-Υγεινολόγος ΕΣΔΥ
 

Βασίλειος Παπαβασιλόπουλος

Ιατρός Μικροβιολόγος, Υγειονολόγος ΕΣΔΥ

Ελένη Πατσουλά

Επιστημονική Συνεργάτης, Βιολόγος, Διδάκτωρ Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών
 

Νικόλαος Τέγος

Βιολόγος-Γενετιστής, Διδάκτωρ Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών

Μπελερή Σταυρούλα

Βιολόγος
 

Λιοδάκη Μαρία

Βιολόγος, Υγειονολόγος ΕΣΔΥ

Στο Κέντρο Αναφοράς Ευκαιριακών Λοιμώξεων υπηρετούν οι κάτωθι:
 

Γρηγόριος Σπανάκος

Βιολόγος, Διδάκτωρ Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Πατρών

Αναστασία Μπίμπα
Τεχνολόγος Εργαστηρίων

Ιωάννης Ρόδης
Τεχνολόγος Εργαστηρίων

 

Copyright ©
Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας      

Powered by - ATC S.A.

 Ε.Π. "Κοινωνία της Πληροφορίας"  Μέτρο 2.6
«Τεχνολογίες Πληροφορίας Επικοινωνίας στην Υγεία και Πρόνοια»