Αδυναμία εκτέλεσης του Portlet. The file '/Portal/Portlets/TopMenu.ascx' does not exist. ESDY.gr

 
Η Σχολή>
Τομείς>
Μεταπτυχιακά Προγράμματα>
Ειδικά Προγράμματα
ERASMUS+>
Βιβλιοθήκη>
ΕΛΚΕ>
KEK>
Διοικητικές Υπηρεσίες>
Επιτροπή Βιοηθικής>
Σύλλογος Αποφοίτων
Προκηρύξεις - Προσκλήσεις>
Επικοινωνία - Πρόσβαση
Χρήσιμοι Σύνδεσμοι
Συχνές Ερωτήσεις - FAQ

Κέντρο Αναφοράς Ευκαιριακών Λοιμώξεων

Στο Κέντρο Αναφοράς Ευκαιριακών Λοιμώξεων πραγματοποιείται ανίχνευση παθογόνων παραγόντων με τη μέθοδο της αλυσιδωτής αντίδρασης πολυμεράσης (PCR) και με συμβατικές εργαστηριακές μεθόδους, κυρίως σε ανοσοκατεσταλμένους ασθενείς.

Σε δείγματα αίματος γίνεται διάγνωση Leishmania infantum (και σε δείγμα μυελού των οστών), Toxoplasma gondii (και σε ΕΝΥ), C.M.V, Leptospira interogans (και σε δείγμα ούρων), Plasmodium falciparum και P. vivax, Aspergillus sp (και σε άλλα βιολογικά υγρά), μικροφιλαριών (Wuchereria bancrofti), Νοcardia, Histoplasma, Brucella

Σε δείγμα κοπράνων γίνεται διάγνωση Entamoeba histolytica και E. dispar, Blastocystis hominis, Giadia lamblia, Cryptosporidium parvum και Microsporidium sp. 

Σε δείγμα βρογχοκυψελιδικού εκπλύματος (BAL), ή προκλητών πτυέλων, ή σε βιοψία πνεύμονα γίνεται διάγνωση Pneumocystis carinii

Τέλος, σε δείγμα οφθαλμικού υγρού ή υγρό φακών επαφής γίνεται διάγνωση Acanthamoeba.


 

Copyright ©
Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας      

Powered by - ATC S.A.

 Ε.Π. "Κοινωνία της Πληροφορίας"  Μέτρο 2.6
«Τεχνολογίες Πληροφορίας Επικοινωνίας στην Υγεία και Πρόνοια»