Αδυναμία εκτέλεσης του Portlet. The file '/Portal/Portlets/TopMenu.ascx' does not exist. ESDY.gr

 
Η Σχολή>
Τομείς>
Μεταπτυχιακά Προγράμματα>
Ειδικά Προγράμματα
ERASMUS+>
Βιβλιοθήκη>
ΕΛΚΕ>
KEK>
Διοικητικές Υπηρεσίες>
Επιτροπή Βιοηθικής>
Σύλλογος Αποφοίτων
Προκηρύξεις - Προσκλήσεις>
Επικοινωνία - Πρόσβαση
Χρήσιμοι Σύνδεσμοι
Συχνές Ερωτήσεις - FAQ

Ιστορικό


Μετά από την ίδρυση της Υγειονομικής Σχολής Αθηνών, μια από τις πρώτες έδρες ήταν αυτή της Ελονοσιολογίας και Νοσημάτων των Θερμών Χωρών. Αργότερα λειτούργησαν ως χωριστές έδρες οι αντίστοιχες Παρασιτολογίας και Ελονοσιολογίας – Τροπικών Νόσων.   
Το 1970-71 για τις ανάγκες διδασκαλίας με το Εκπαιδευτικό πρόγραμμα διαμορφώθηκε σαν "Τροπική Ιατρική και Υγιεινή, Παρασιτολογία και Ιατρική Εντομολογία" και με το Προεδρικό Διάταγμα 1233/81 καθιερώθηκε η Έδρα "Παρασιτολογίας, Εντομολογίας και Τροπικών Νόσων".   

Στόχος της Έδρας στην αρχή ήταν η αντιμετώπιση της ελονοσίας και το Τμήμα αυτό της Σχολής ήταν ο πυρήνας του ανθελονοσιακού αγώνα στην Ελλάδα.
Μετά από την εκρίζωση της ελονοσίας ο Τομέας ασχολήθηκε με τη διερεύνηση των κυριοτέρων παρασιτώσεων στη χώρα μας και με την επιδημιολογία,
καταπολέμηση και εκρίζωση των μεταδιδόμενων με αρθρόποδα νοσημάτων.
 

Σήμερα ο Τομέας δραστηριοποιείται σε θέματα έγκαιρης ανίχνευσης 
α) παρασίτων στον αυτόχθονα πληθυσμό και τους αλλοδαπούς και
β) λοιμογόνων παραγόντων που ενοχοποιούνται για τροπικά  
    νοσήματα
Επίσης ασχολείται με:
γ) τη μελέτη του πληθυσμού των αρθροπόδων, κυρίως κουνουπιών
δ) τη βασική και εφαρμοσμένη έρευνα σε θέματα παρασιτώσεων
ε) την ταξιδιωτική ιατρική
 
Το μεταβαλλόμενο φάσμα των παρασιτικών νοσημάτων, η ενοχοποίηση νέων παρασίτων για πρόκληση νοσημάτων σε ανθρώπους, τα προβλήματα εισαγομένων κρουσμάτων και η ευχερής επικοινωνία με χώρες όπου ενδημούν παρασιτικά και τροπικά νοσήματα συνθέτουν σήμερα το πλαίσιο των ενδιαφερόντων του Τομέα.

 

Copyright ©
Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας      

Powered by - ATC S.A.

 Ε.Π. "Κοινωνία της Πληροφορίας"  Μέτρο 2.6
«Τεχνολογίες Πληροφορίας Επικοινωνίας στην Υγεία και Πρόνοια»