Αδυναμία εκτέλεσης του Portlet. The file '/Portal/Portlets/TopMenu.ascx' does not exist. ESDY.gr

 
Η Σχολή>
Τομείς>
Μεταπτυχιακά Προγράμματα>
Ειδικά Προγράμματα
ERASMUS+>
Βιβλιοθήκη>
ΕΛΚΕ>
KEK>
Διοικητικές Υπηρεσίες>
Επιτροπή Βιοηθικής>
Σύλλογος Αποφοίτων
Προκηρύξεις - Προσκλήσεις>
Επικοινωνία - Πρόσβαση
Χρήσιμοι Σύνδεσμοι
Συχνές Ερωτήσεις - FAQ

Εργαστήριο Παρασιτολογίας

Στο Εργαστήριο Παρασιτολογίας και Τροπικών Νοσημάτων πραγματοποιείται: Αναγνώριση παρασίτων του πεπτικού, του αίματος και λοιπών ιστών με τις κλασσικές εργαστηριακές μεθόδους (παρασιτολογική εξέταση κοπράνων, χρώσεις, μικροσκόπιση). Ανίχνευση αντισωμάτων με ορολογικές μεθόδους (ELISA, έμμεση αιμοσυγκόλληση και ανοσοφθορισμός).
Σε δείγματα κοπράνων γίνεται αναζήτηση πρωτοζώων του εντέρου (κύστεων, τροφοζωιτών) καθώς και ελμίνθων του εντέρου (ωάρια, έλμινθες), και ανίχνευση αντιγόνων παρασίτων με ανοσοχρωματογραφία. Σε δείγματα αίματος γίνεται αναζήτηση μαστιγοφόρων αίματος (λεϊσμάνια, τρυπανόσωμα), νηματωδών ελμίνθων (φιλάριες) μετά από χρώση. Συγκεκριμένα στη ρουτίνα γίνεται με ορολογικές μεθόδους αναζήτηση αντισωμάτων έναντι σχιστοσωμάτων, κυστικέρκωσης, τριχινέλλας, τοξοκάρας, εχινοκόκκου.

 


 

Copyright ©
Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας      

Powered by - ATC S.A.

 Ε.Π. "Κοινωνία της Πληροφορίας"  Μέτρο 2.6
«Τεχνολογίες Πληροφορίας Επικοινωνίας στην Υγεία και Πρόνοια»