Αδυναμία εκτέλεσης του Portlet. The file '/Portal/Portlets/TopMenu.ascx' does not exist. ESDY.gr

 
Η Σχολή>
Τομείς>
Μεταπτυχιακά Προγράμματα>
Ειδικά Προγράμματα
ERASMUS+>
Βιβλιοθήκη>
ΕΛΚΕ>
KEK>
Διοικητικές Υπηρεσίες>
Επιτροπή Βιοηθικής>
Σύλλογος Αποφοίτων
Προκηρύξεις - Προσκλήσεις>
Επικοινωνία - Πρόσβαση
Χρήσιμοι Σύνδεσμοι
Συχνές Ερωτήσεις - FAQ

Εργαστήριο Ιατρικής Εντομολογίας

Το Εργαστήριο Ιατρικής Εντομολογίας ασχολείται με τη συλλογή ανώριμων (ακολουθεί περαιτέρω εκτροφή στο εργαστήριο μέχρι του κατάλληλου σταδίου για μελέτη) και ενηλίκων εντόμων ιατρικού ενδιαφέροντος (κουνούπια, φλεβοτόμοι, μύγες, ψύλλοι, κοριοί, κατσαρίδες, ακάρεα), μετά την αναγνώριση και την επισήμανση των δυνητικών εστιών ανάπτυξής τους. Ακολουθεί μελέτη και ταξινόμησή τους σε είδος. Για τη μελέτη των πληθυσμών των κουνουπιών που ενδημούν σε διάφορες περιοχές χρησιμοποιούνται παγίδες ωοτοκίας. Τα ωά που εναποτίθενται μεταφέρονται στο εργαστήριο, όπου εκτρέφονται μέχρι το κατάλληλο στάδιο για ταξινόμηση.
Επιπλέον, γίνεται και μοριακή ταυτοποίηση των ειδών κουνουπιών Anopheles και Aedes, που εμφανίζουν σημαντικές μορφολογικές ομοιότητες μεταξύ των διαφορετικών ειδών, με τη μέθοδο PCR. Τέλος, πραγματοποιείται έλεγχος παρουσίας λοιμογόνων παραγόντων σε κουνούπια που συλλέγονται με τη μέθοδο της παγίδας με μέθοδο PCR.


 

Copyright ©
Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας      

Powered by - ATC S.A.

 Ε.Π. "Κοινωνία της Πληροφορίας"  Μέτρο 2.6
«Τεχνολογίες Πληροφορίας Επικοινωνίας στην Υγεία και Πρόνοια»