Αδυναμία εκτέλεσης του Portlet. The file '/Portal/Portlets/TopMenu.ascx' does not exist. ESDY.gr

 
Η Σχολή>
Τομείς>
Μεταπτυχιακά Προγράμματα>
Ειδικά Προγράμματα
ERASMUS+>
Βιβλιοθήκη>
ΕΛΚΕ>
KEK>
Διοικητικές Υπηρεσίες>
Επιτροπή Βιοηθικής>
Σύλλογος Αποφοίτων
Προκηρύξεις - Προσκλήσεις>
Επικοινωνία - Πρόσβαση
Χρήσιμοι Σύνδεσμοι
Συχνές Ερωτήσεις - FAQ

Άρθρα


 

1. C.M. Vassalos, G. Spanakos, E. Vassalou, C. Papadopoulou, N. Vakalis. Differences in clinical significance and morphologic features of Blastocystis sp subtype 3. Am. J. Clin. Pathol. 2010;133(2): 251-258
2. E. Papadogiannakis, G. Spanakos, V. Kontos, P.G. Menounos, N. Tegos, N. Vakalis. Molecular Detection of Leishmania infantum in Wild Rodents (Rattus norvegicus) in Greece. Zoonoses Public Health. 2009 Nov. 12 (Accepted)
3. P.G. Menounos, G. Spanakos, N. Tegos, C.M. Vassalos, C. Papadopoulou, N.C. Vakalis. Direct detection of Blastocystis sp. in human faecal samples and subtype assignment using single strand conformational polymorphism and sequencing. Mol. Cell. Probes. 2008; 22(1): 24-29
4. G. Spanakos, E.T. Piperaki, P.G. Menounos, N. Tegos, A. Flemetakis, N.C. Vakalis. Detection and species identification of Old World Leishmania in clinical samples using a PCR-based method. Trans. R. Soc. Trop. Med. Hyg. 2008; 102(1): 46-53
5. E. Patsoula, A. Samanidou-Voyadjoglou, G. Spanakos, J. Kremastinou, G. Nasioulas, N.C. Vakalis. Molecular characterization of the Anopheles maculipennis complex during surveillance for the 2004 Olympic Games in Athens. Med. Vet. Entomol. 2007; 21(1): 36-43
6. E. Patsoula, A. Samanidou-Voyadjoglou, G. Spanakos, J. Kremastinou, G. Nasioulas, N.C. Vakalis. Molecular and morphological characterization of Aedes albopictus in northwestern Greece and differentiation from Aedes cretinus and Aedes aegypti. J. Med. Entomol. 2006; 43(1): 40-54
7. G. Spanakos, K. Tzanetou, D. Miltsakakis, E. Patsoula, E. Malamou-Lada, N.C. Vakalis. Genotyping of pathogenic Acanthamoebae isolated from clinical samples in Greece-report of a clinical isolate presenting T5 genotype. Parasitol. Int. 2006; 55(2): 147-149
8. E. Patsoula, G. Spanakos, D. Sofianatou, M. Pavara, N.C. Vakalis. A single step PCR method for the detection and differentiation of P. vivax and P. falciparum. Ann. Trop. Med. Par. 2003; 97: 15-21
9. G. Spanakos, E. Patsoula, T. Kremastinou, G. Saroglou, N.C. Vakalis. Development of a PCR based method for the diagnosis of Leishmania in blood samples. Mol. Cell. Probes 2002; 16(6): 415-420
10. N.C. Vakalis, N. Vougioukos, E. Patsoula, G. Spanakos, S. Sioutopoulou, N.C. Vamvakopoulos. Genotypic assignment of infection by Dirofilaria repens. Parasitol. Int. 2002; 51: 163-169


 

Copyright ©
Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας      

Powered by - ATC S.A.

 Ε.Π. "Κοινωνία της Πληροφορίας"  Μέτρο 2.6
«Τεχνολογίες Πληροφορίας Επικοινωνίας στην Υγεία και Πρόνοια»