Αδυναμία εκτέλεσης του Portlet. The file '/Portal/Portlets/TopMenu.ascx' does not exist. ESDY.gr

 
Η Σχολή>
Τομείς>
Μεταπτυχιακά Προγράμματα>
Ειδικά Προγράμματα
ERASMUS+>
Βιβλιοθήκη>
ΕΛΚΕ>
KEK>
Διοικητικές Υπηρεσίες>
Επιτροπή Βιοηθικής>
Σύλλογος Αποφοίτων
Προκηρύξεις - Προσκλήσεις>
Επικοινωνία - Πρόσβαση
Χρήσιμοι Σύνδεσμοι
Συχνές Ερωτήσεις - FAQ

Τομέας Κοινωνιολογίας


Καλώς ήλθατε στον Τομέα μας

Στο πλαίσιο της Νέας Δημόσιας Υγείας, τείνει να ισχύσει ο "κανόνας" του "¼+ ¼+ ¼ + ¼ = 1". Αυτό σημαίνει ότι στο ¼ της γνώσης και πρακτικής στη Δημόσια Υγεία συνεισφέρουν οι ιατρικές και βιολογικές επιστήμες, στο ¼, οι επιστήμες του μηχανικού (engineering), στο ¼, οι κοινωνικές, οικονομικές επιστήμες και οι επιστήμες της διοίκησης, ενώ στο τελευταίο ¼ συνεισφέρουν οι τεχνολογίες διαχείρισης, πληροφόρησης, εκπαίδευσης και μεταβολής.

Ο Τομέας Κοινωνιολογίας, ως μέρος του "¼", είναι αφιερωμένος στη μελέτη, κατανόηση και ερμηνεία του τρόπου που οι κοινωνικές ομάδες στέκονται απέναντι στο "κακό". Ειδικότερα, ο Τομέας αναπτύσσει εκπαιδευτικές και ερευνητικές δραστηριότητες (με σαφή Ευρωπαϊκό προσανατολισμό), εφαρμογές και συμβουλευτικές υπηρεσίες σε θέματα υγείας και αρρώστιας και επιστήμης, τεχνολογίας και κοινωνίας, μέσα από μια θεώρηση κοινωνιολογική, ψυχολογική και ανθρωπολογική και με αφορμή σύγχρονα και μείζονα προβλήματα Δημόσιας Υγείας (π.χ. υγεία των μεταναστών), ειδικές καταστάσεις (π.χ. υγεία σε συνθήκες κράτησης, χρήση νέων ιατρικών τεχνολογιών, αναπηρίες), ή καινοτόμες πρακτικές (π.χ. Web 2.0 και Δημόσια Υγεία).

 

Copyright ©
Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας      

Powered by - ATC S.A.

 Ε.Π. "Κοινωνία της Πληροφορίας"  Μέτρο 2.6
«Τεχνολογίες Πληροφορίας Επικοινωνίας στην Υγεία και Πρόνοια»