Αδυναμία εκτέλεσης του Portlet. The file '/Portal/Portlets/TopMenu.ascx' does not exist. ESDY.gr

 
Η Σχολή>
Τομείς>
Μεταπτυχιακά Προγράμματα>
Ειδικά Προγράμματα
ERASMUS+>
Βιβλιοθήκη>
ΕΛΚΕ>
KEK>
Διοικητικές Υπηρεσίες>
Επιτροπή Βιοηθικής>
Σύλλογος Αποφοίτων
Προκηρύξεις - Προσκλήσεις>
Επικοινωνία - Πρόσβαση
Χρήσιμοι Σύνδεσμοι
Συχνές Ερωτήσεις - FAQ

Τομέας Δημόσιας και Διοικητικής Υγιεινής

 

Επικοινωνία με τον τομέα 

 

Ο Τομέας Δημόσιας Υγείας (Δημόσιας & Διοικητικής Υγιεινής) ιδρύθηκε το 1931, με την έναρξη λειτουργίας της Υγειονομικής Σχολής Αθηνών, με στόχο την εφαρμογή μέτρων εξυγίανσης, πρόληψης ασθενειών και την παροχή εξειδικευμένης επιστημονικής γνώσης για τη διατήρηση της υγείας, τόσο σε ατομικό όσο και σε πληθυσμιακό επίπεδο, καθώς και τη δημιουργία νομικού πλαισίου για την ανάπτυξη των σχετικών δημόσιων υπηρεσιών υγείας.

Σήμερα, ο Τομέας αναγνωρίζοντας ότι η Δημόσια Υγεία αποτελεί βασική παράμετρο ανάπτυξης ενός κράτους που βρίσκεται σε άμεση αλληλεξάρτηση με την ατομική και κοινωνική πρόοδο, δραστηριοποιείται σε θέματα πολιτικής υγείας, προστασίας της υγείας του πληθυσμού από ασθένειες που σχετίζονται με την συμπεριφορά (με επικέντρωση στο κάπνισμα), με λοιμώδη νοσήματα, με τις επιδημιολογικές εξελίξεις σε ειδικά θέματα Δημόσιας Υγείας, καθώς επίσης και με την επιστημονική έρευνα σε σχετικά θέματα Δημόσιας Υγείας και την οργάνωση σεμιναρίων για ενημέρωση και εκπαίδευση επαγγελματιών υγείας. Συvεργάζεται επίσης , με Διεθνείς Οργανισμούς που σχετίζονται με την υγεία (Π.Ο.Υ., Ε.Ε., ECDC, Συμβούλιο Ευρώπης) .


Από πλευράς εκπαιδευτικού αντικειμένου το κύριο μάθημα του τομέα αναφέρεται στις βασικές αρχές και μεθόδους της Δημόσιας Υγείας πάνω στις οποίες κτίζονται όλοι οι εξειδικευμένοι κλάδοι της. 
Από το 1990 , επιθυμώντας να συμβαδίζει με τις σύγχρονες επιστημονικές εξελίξεις, εισήγαγε σε συστηματική βάση τα γνωστικά αντικείμενα του Δικαίου Υγείας και Βιοηθικής καθώς και της Αγωγής Υγείας με αντίστοιχες εκπαιδευτικές και ερευνητικές δραστηριότητες.
Τέλος , στον τομέα ανήκει το Κέντρο Αναφοράς Μηνιγγίτιδος που παρέχει διαγνωστικό και ερευνητικό έργο στην επιδημιολογία και αντιμετώπιση της μηνιγγίτιδος.

Η Ομότιμη Καθηγήτρια
 
Τζένη Κουρέα-Κρεμαστινού
 
  Η Καθηγήτρια

Αναστασία Μπαρμπούνη
 

           


 

Copyright ©
Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας      

Powered by - ATC S.A.

 Ε.Π. "Κοινωνία της Πληροφορίας"  Μέτρο 2.6
«Τεχνολογίες Πληροφορίας Επικοινωνίας στην Υγεία και Πρόνοια»