Η Σχολή>
Τομείς>
Μεταπτυχιακά Προγράμματα>
Ειδικά Προγράμματα
ERASMUS+>
Βιβλιοθήκη>
ΕΛΚΕ>
KEK>
Διοικητικές Υπηρεσίες>
Επιτροπή Βιοηθικής>
Σύλλογος Αποφοίτων
Προκηρύξεις - Προσκλήσεις>
Επικοινωνία - Πρόσβαση
Χρήσιμοι Σύνδεσμοι
Συχνές Ερωτήσεις - FAQ

Τμήμα Οικονομικών Υπηρεσιών


Αντικείμενο του Τμήματος είναι η διαχείριση των οικονομικών θεμάτων της Σχολής, με σημαντικότερες αρμοδιότητες :

Η κατάρτιση και παρακολούθηση της εκτέλεσης του προϋπολογισμού της Σχολής.

Η διαχείριση και εκκαθάριση των δαπανών.

Η κατάρτιση των προγραμμάτων προμηθειών και η μέριμνα για την διενέργεια των διαγωνισμών και την σύναψη των σχετικών συμβάσεων.

Η μισθοδοσία του προσωπικού της ΕΣΔΥ.

Η καταγραφή, αξιοποίηση και διαχείριση της ακίνητης και κινητής περιουσίας.


Επικοινωνία


Προϊστάμενος:
Τζαναβάρης Δημήτριος
τηλέφωνο: 2132010134
fax: 2106460658
e-mail: dtzanavaris@esdy.edu.gr
 

 

Έντυπα Διαχείρισης Υλικού


 

Τα αρχεία doc  εκτελούνται μέσω του προγράμματος MS Office ή Open Office
(Για να κατεβάσετε το Open Office, πατήσε ΕΔΩ)

 

Copyright ©
Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας      

Powered by - ATC S.A.

 Ε.Π. "Κοινωνία της Πληροφορίας"  Μέτρο 2.6
«Τεχνολογίες Πληροφορίας Επικοινωνίας στην Υγεία και Πρόνοια»