Αδυναμία εκτέλεσης του Portlet. The file '/Portal/Portlets/TopMenu.ascx' does not exist. ESDY.gr

 
Η Σχολή>
Τομείς>
Μεταπτυχιακά Προγράμματα>
Ειδικά Προγράμματα
ERASMUS+>
Βιβλιοθήκη>
ΕΛΚΕ>
KEK>
Διοικητικές Υπηρεσίες>
Επιτροπή Βιοηθικής>
Σύλλογος Αποφοίτων
Προκηρύξεις - Προσκλήσεις>
Επικοινωνία - Πρόσβαση
Χρήσιμοι Σύνδεσμοι
Συχνές Ερωτήσεις - FAQ

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 57, του  ν.4610/2019 (ΦΕΚ 70Α) περί ένταξης της ΕΣΔΥ στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, το Τμήμα Οικονομικών Υπηρεσιών της ΕΣΔΥ καταργήθηκε και οι αρμοδιότητές του μεταφέρθηκαν στην αρμόδια Διεύθυνση Οικονομικού του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής.

Τμήμα Οικονομικών Υπηρεσιών


Αντικείμενο του Τμήματος είναι η διαχείριση των οικονομικών θεμάτων της Σχολής, με σημαντικότερες αρμοδιότητες :

Η κατάρτιση και παρακολούθηση της εκτέλεσης του προϋπολογισμού της Σχολής.

Η διαχείριση και εκκαθάριση των δαπανών.

Η κατάρτιση των προγραμμάτων προμηθειών και η μέριμνα για την διενέργεια των διαγωνισμών και την σύναψη των σχετικών συμβάσεων.

Η μισθοδοσία του προσωπικού της ΕΣΔΥ.

Η καταγραφή, αξιοποίηση και διαχείριση της ακίνητης και κινητής περιουσίας.


Επικοινωνία


Προϊστάμενος:
Τζαναβάρης Δημήτριος
τηλέφωνο: 2132010134
fax: 2106460658
e-mail: dtzanavaris@esdy.edu.gr
 

 

Έντυπα Διαχείρισης Υλικού


 

Τα αρχεία doc  εκτελούνται μέσω του προγράμματος MS Office ή Open Office
(Για να κατεβάσετε το Open Office, πατήσε ΕΔΩ)

 

Copyright ©
Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας      

Powered by - ATC S.A.

 Ε.Π. "Κοινωνία της Πληροφορίας"  Μέτρο 2.6
«Τεχνολογίες Πληροφορίας Επικοινωνίας στην Υγεία και Πρόνοια»