Αδυναμία εκτέλεσης του Portlet. The file '/Portal/Portlets/TopMenu.ascx' does not exist. ESDY.gr

 
Η Σχολή>
Τομείς>
Μεταπτυχιακά Προγράμματα>
Ειδικά Προγράμματα
ERASMUS+>
Βιβλιοθήκη>
ΕΛΚΕ>
KEK>
Διοικητικές Υπηρεσίες>
Επιτροπή Βιοηθικής>
Σύλλογος Αποφοίτων
Προκηρύξεις - Προσκλήσεις>
Επικοινωνία - Πρόσβαση
Χρήσιμοι Σύνδεσμοι
Συχνές Ερωτήσεις - FAQ

Εκπαίδευση

Ο Τομέας συμμετέχει στο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα Δημόσιας Υγείας με το εξαμηνιαίο μάθημα «Μικροβιολογία της Δημόσιας Υγείας».

Επίσης ο Τομέας μετέχει στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα «Εφαρμοσμένη Δημόσια Υγεία» που πραγματοποιείται από την ΕΣΔΥ σε συνεργασία με τα ΤΕΙ Αθηνών, με το μάθημα «Μικροβιολογία και Υγιεινή Νοσοκομείων».

English


 

Copyright ©
Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας      

Powered by - ATC S.A.

 Ε.Π. "Κοινωνία της Πληροφορίας"  Μέτρο 2.6
«Τεχνολογίες Πληροφορίας Επικοινωνίας στην Υγεία και Πρόνοια»