Αδυναμία εκτέλεσης του Portlet. The file '/Portal/Portlets/TopMenu.ascx' does not exist. ESDY.gr

 
Η Σχολή>
Τομείς>
Μεταπτυχιακά Προγράμματα>
Ειδικά Προγράμματα
ERASMUS+>
Βιβλιοθήκη>
ΕΛΚΕ>
KEK>
Διοικητικές Υπηρεσίες>
Επιτροπή Βιοηθικής>
Σύλλογος Αποφοίτων
Προκηρύξεις - Προσκλήσεις>
Επικοινωνία - Πρόσβαση
Χρήσιμοι Σύνδεσμοι
Συχνές Ερωτήσεις - FAQ

Χρήσιμοι Σύνδεσμοι

European Health Psychology Society

Βιβλιοθήκη ΚΕ.Θ.Ε.Α.
Στη βιβλιοθήκη υπάρχει διαθέσιμος Ανοιχτός Κατάλογος Δημόσιας Πρόσβασης (OPAC - Open Public Access Catalogue), με βιβλιογραφικές πληροφορίες για όλο το διαθέσιμο υλικό της βιβλιοθήκης. 
ΘΕΜΑΤΑ: εξαρτήσεις, ψυχολογία, κοινωνιολογία, οικογενειακή θεραπεία, θεραπευτικές κοινότητες, θεραπεία εφήβων, συμβουλευτική και εκπαίδευση.
Για τη χρήση της υπηρεσίας, υπάρχει Οδηγός Βοήθειας μέσα στον κατάλογο, πατώντας την ένδειξη "Βοήθεια".
Για περισσότερες πληροφορίες: κα Ελένη Ρούσσου: 210 9241993-6, εσωτ. 221, ή library@kethea.gr.

 

Copyright ©
Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας      

Powered by - ATC S.A.

 Ε.Π. "Κοινωνία της Πληροφορίας"  Μέτρο 2.6
«Τεχνολογίες Πληροφορίας Επικοινωνίας στην Υγεία και Πρόνοια»