Αδυναμία εκτέλεσης του Portlet. The file '/Portal/Portlets/TopMenu.ascx' does not exist. ESDY.gr

 
Η Σχολή>
Τομείς>
Μεταπτυχιακά Προγράμματα>
Ειδικά Προγράμματα
ERASMUS+>
Βιβλιοθήκη>
ΕΛΚΕ>
KEK>
Διοικητικές Υπηρεσίες>
Επιτροπή Βιοηθικής>
Σύλλογος Αποφοίτων
Προκηρύξεις - Προσκλήσεις>
Επικοινωνία - Πρόσβαση
Χρήσιμοι Σύνδεσμοι
Συχνές Ερωτήσεις - FAQ

Βιβλία - Κεφάλαια σε βιβλία


ΒΙΒΛΙΑ
 
Cutcliffe H. S. & Mitcham C. (edit), Αγραφιώτης Δ.(επιμ.), (2008) Θεωρήσεις Επιστήμης, Τεχνολογίας, Κοινωνίας, Ελληνικά Γράμματα, Αθήνα, ISBN: 978-960-19-0298-2
  Ιωαννίδη-Καπόλου Ε., Αγραφιώτης Δ., (2005) Σεξουαλικότητα (ες) στα χρόνια της Αβεβαιότητας και του AIDS, Εκδόσεις Πολύτροπον, Αθήνα, ISBN: 960-8354-28-5

 

Αγραφιώτης Δ., (2003), Υγεία, Αρρώστια, Κοινωνία. Τόποι και τρόποι σύμπλεξης, Τυπωθύτω, Αθήνα, ISBN: 978-960-402-070-6

 

SOSTRIS Project (SOE2-CT96-3000): Social Strategies in Risk Societies, Centre for Biography in Social Policy Sociology Department University of East London (Final Report and Working Papers 1-8)

 

 

Πρόσβαση των ατόμων με ειδικές ανάγκες στον δημόσιο χώρο, (2001) Βιβλίο-οδηγός, Υπουργείο Υγείας και Πρόνοιας, Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα "Καταπολέμηση του αποκλεισμού από την αγορά εργασίας", Αθήνα

 

Αγραφιώτης Δ., (2000) Επιστήμη, Τεχνολογία, Κοινωνία, Ελληνικά Γράμματα, Αθήνα ISBN: 960-393-285-X

 

Αγραφιώτης Δ., (1999) Πολιτιστικές αβεβαιότητες, Αθήνα, Ελληνικά Γράμματα, ISBN: 960-344-875-3

 

Menrad K., Agrafiotis D., Enzing C.M., Lemkow L., Terragni F., (1999), Future Impacts of Biotechnology on Agriculture, Food Production and Food Processing A Delphi Survey, Physica-Verlag, Springer-Verlag

 

Αγραφιώτης Δ. et. al., (1997) ΑIDS. Εγκάρσια Σκιά, Ύψιλον, Αθήνα

 

Αγραφιώτης Δ., (1991) Κινητή Εικόνα, Αιγόκερως, Αθήνα

 

Αγραφιώτης Δ., (1989) Νεοτερικότητα, αναπαράσταση, Ύψιλον, Αθήνα

 

Αγραφιώτης Δ., (1988)Υγεία και Αρρώστια. Κοινωνικο-πολιτιστικές διαστάσεις, Ιατρικές Εκδόσεις Λίτσας, Αθήνα

 

Αγραφιώτης Δ., (1988) Αποτυπώματα, υφαρπαγές, Μωρεσόπουλος, Αθήνα, 1988, ISBN: 960-366-031-0

 

Αγραφιώτης Δ., (1987) Πολιτιστικές ασυνέχειες, Ύψιλον, Αθήνα

 

Αγραφιώτης Δ., (1983) Πολιτιστικές αναδιπλώσεις, Θεωρία / Iδέες, Αθήνα

   
ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΣΕ ΒΙΒΛΙΑ
 
  Ιωαννίδη- Καπόλου Ε., (2009) « Η σεξουαλική και αναπαραγωγική υγεία των μεταναστών/προσφύγων και η πρόσβαση στις υπηρεσίες υγείας¨» στο Φελλάς Κ. (επιμ) Κοινωνία και Υγεία. Ψυχοκοινωνικές και πολιτισμικές προσεγγίσεις στον κυπριακό και ελλαδικό χώρο, Εκδόσεις Κριτική, Αθήνα, σελ. 27-55

Μαγουλάς Χ., Ιωαννίδη – Καπόλου Ε., Μάινα Α., Αγραφιώτης Δ., (2009) « Διαγενεακή μάθηση και σεξουαλική υγεία. Μέθοδοι και τεχνικές» στο Φελλάς Κ. (επιμ) Κοινωνία και Υγεία. Ψυχοκοινωνικές και πολιτισμικές προσεγγίσεις στον κυπριακό και ελλαδικό χώρο, Εκδόσεις Κριτική, Αθήνα, σελ. 151- 167.
Ioannidi E., Agrafiotis D. (2003), Introduction of gender perspectives and migrant cultural diversities to health professionals, pp. 93-102, ISBN: 90-5182-032-1 
  Ιωαννίδη-Καπόλου Ε., (2002) "Κοινωνικός Αποκλεισμός και Μετανάστευση στην Ευρώπη", στο Δ. Παπαδοπούλου (επιμ) Κοινωνικός Αποκλεισμός, για τους ανθρώπους που παραμερίζουμε..., Εκδόσεις Αρμός, Αθήνα σσ. 201-207
 
Ioannidi E., Kambriani E., Agrafiotis D. (2002) The Greek case, in: (edit) van Mens L., Garcia-Sanchez I.,de Schutter M., Pinzon Pulido S., Prevention of HIV and STI's among women in Europe, Women's Network PHASE , PlantijnCasparia, Utrecht, pp 46-57
 
Mestheneos E., Ioannidi- Kapolou E., (2002) Gender and Family in the development of Greek state and society in: (eds.) Chamberlayne P., Rustin M., Wengraf T., Biography and social exclusion in Europe. Experiences and life journeys, The Policy Press, London

Ioannidi- Kapolou E., Mestheneos E., (2002) Male Journeys into uncertainty in: (eds.) Chamberlayne P., Rustin M., Wengraf T., Biography and social exclusion in Europe. Experiences and life journeys, The Policy Press, London
Αγραφιώτη Δ., Ιωαννίδη Ε., Μάντη Π., 2001, "H Ελληνική περίπτωση" στο : C. Weilanat, W. Heckmann, M. Kraus, J. Laubrecht, C. Pervilhac, HIV Prevention in Europe A Review of Policy and Practice in 25 Countries, Edition Sigma, Berlin. (Το βιβλίο κυκλοφορεί σε γερμανική και γαλλική γλώσσα).
Αγραφιώτης Δ., Λοπατατζίδης Α., (2000), Κοινωνιολογική και Ψυχολογική Προσέγγιση των Νοσοκομείων/Υπηρεσιών Υγείας, "Κοινωνικο-οικονομική Έρευνα για τις Υπηρεσίες Υγείας και το Νοσοκομείο", ΕΑΠ, Πάτρα, ISBN: 960-538-273-3
Κουλιεράκης Γ., Ο. Μεταλληνού Ο., Πάντζου Π., (2000),  Κοινωνιολογική και Ψυχολογική Προσέγγιση των Νοσοκομείων/Υπηρεσιών Υγείας, "Συμπεριφορές Υγείας. Πρότυπα και Μεταβολές", ΕΑΠ, Πάτρα, ISBN: 960-538-200-8
Ioannidi E., Haeder M., (1998), Attitudes towards people with HIV/AIDS in M. Hubert, N. Bajos, T. Sandford (eds.) Sexual Behaviour and Risks of HIV/AIDS in Europe, UCL Press, London, pp. 359 – 373
  Moatti J-P., Hausser D. and Agrafiotis D., (1997), From Individual to Interaction, Chapter 6: Understanding HIV Risk-related Behaviour: A Critical Overview of Current Models in: Van Campnhoudt L., Cohen M., Guizzardi G., Hausser D, Sexual Interactions and HIV Risk. New Conceptual Perspectives in European Research, Taylor and Francis, London
 
   

 

Copyright ©
Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας      

Powered by - ATC S.A.

 Ε.Π. "Κοινωνία της Πληροφορίας"  Μέτρο 2.6
«Τεχνολογίες Πληροφορίας Επικοινωνίας στην Υγεία και Πρόνοια»