Αδυναμία εκτέλεσης του Portlet. The file '/Portal/Portlets/TopMenu.ascx' does not exist. ESDY.gr

 
Η Σχολή>
Τομείς>
Μεταπτυχιακά Προγράμματα>
Ειδικά Προγράμματα
ERASMUS+>
Βιβλιοθήκη>
ΕΛΚΕ>
KEK>
Διοικητικές Υπηρεσίες>
Επιτροπή Βιοηθικής>
Σύλλογος Αποφοίτων
Προκηρύξεις - Προσκλήσεις>
Επικοινωνία - Πρόσβαση
Χρήσιμοι Σύνδεσμοι
Συχνές Ερωτήσεις - FAQ

Ιστορικό

Ο Τομέας Κοινωνιολογίας ιδρύθηκε το 1984. 
Τα μαθήματα της Κοινωνιολογίας της Υγείας διδάχθηκαν για πρώτη φορά στην ΕΣΔΥ το ακαδημαϊκό έτος 1984-85, διαμορφωμένα με τέτοιο τρόπο ώστε να καλύπτουν τις ανάγκες και τις απαιτήσεις των τότε Διπλωμάτων της Σχολής. Από το 1987, με την εισαγωγή νέων Διπλωμάτων στην ΕΣΔΥ, δημιουργήθηκε σειρά μαθημάτων προσανατολισμένη στις νέες εκπαιδευτικές ανάγκες. Έκτοτε, και μέχρι το 2007, τα προσφερόμενα μαθήματα από τον Τομέα ήταν προσαρμοσμένα στις εκπαιδευτικές ανάγκες των Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών της Σχολής και ακολουθούσαν δύο θεματικούς άξονες ενδιαφερόντων: (1) Κοινωνιολογία της Υγείας και της Αρρώστιας, (2) Επιστήμη, Τεχνολογία, Κοινωνία. 
Στην Κοινωνιολογία της Υγείας και της Αρρώστιας δόθηκε έμφαση στις κοινωνικο-πολιτιστικές και ψυχολογικές διαστάσεις της υγείας και των νόσων. Στην Επιστήμη, Τεχνολογία, Κοινωνία δόθηκεέμφαση στις διαδικασίες Στάθμισης (Assessment)  και Αποτίμησης (Evaluation) των τεχνολογικών αλλαγών και κινδύνων και των προγραμμάτων απεξάρτησης.
Σήμερα τα προσφερόμενα μαθήματα είναι προσανατολισμένα στις σύγχρονες τάσεις της Νέας Δημόσιας Υγείας και της Διοίκησης Υπηρεσιών Υγείας και παρουσιάζουν ζητήματα κοινωνιολογίας της υγείας, κοινωνικής έρευνας και αναλύουν τις συμπεριφορές υγείας. Στα μαθήματα συνεισφέρουν, εκτός από το προσωπικό του Τομέα, εξωτερικοί εισηγητές για ειδικευμένα θέματα από συνεργαζόμενα ελληνικά και ξένα ΑΕΙ, Κέντρα Ερευνών, Δημόσιες υπηρεσίες και επιχειρήσεις.
Παράλληλα, το προσωπικό του Τομέα αναπτύσσει τις ερευνητικές δραστηριότητές του στο ευρύτερο πλαίσιο της ψυχολογικής και κοινωνιολογικής οπτικής ζητημάτων δημόσιας υγείας.


 

Copyright ©
Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας      

Powered by - ATC S.A.

 Ε.Π. "Κοινωνία της Πληροφορίας"  Μέτρο 2.6
«Τεχνολογίες Πληροφορίας Επικοινωνίας στην Υγεία και Πρόνοια»