Αδυναμία εκτέλεσης του Portlet. The file '/Portal/Portlets/TopMenu.ascx' does not exist. ESDY.gr

 
Η Σχολή>
Τομείς>
Μεταπτυχιακά Προγράμματα>
Ειδικά Προγράμματα
ERASMUS+>
Βιβλιοθήκη>
ΕΛΚΕ>
KEK>
Διοικητικές Υπηρεσίες>
Επιτροπή Βιοηθικής>
Σύλλογος Αποφοίτων
Προκηρύξεις - Προσκλήσεις>
Επικοινωνία - Πρόσβαση
Χρήσιμοι Σύνδεσμοι
Συχνές Ερωτήσεις - FAQ

Ο Τομέας Κοινωνιολογίας είναι ένας από τους 12 Τομείς της ΕΣΔΥ. Τα μαθήματα της Κοινωνιολογίας της Υγείας για πρώτη φορά διδάχθηκαν στη Σχολή το ακαδημαϊκό έτος 1984-85. Αρχικά τα μαθήματα διαμορφώθηκαν έτσι ώστε να καλύπτουν τις ανάγκες και τις απαιτήσεις των τότε διπλωμάτων της Σχολής (υγειονολόγων, γιατρών, οδοντιάτρων, βιολόγων) και η διδασκαλία είχε την ακόλουθη σειρά:

Εισαγωγή στην Κοινωνιολογία και την Κοινωνιολογία της Υγείας.
Παρουσίαση των σύγχρονων τάσεων στη Κοινωνική Ψυχολογία και Ανθρωπολογία σε σχέση με τα προβλήματα υγείας.
Μελέτες και εμπειρίες έρευνας από τους ίδιους τους σπουδαστές για να αποκτήσουν άμεση αντίληψη των διαδικασιών της έρευνας.
Από το 1987, με την εισαγωγή νέων διπλωμάτων στη Σχολή, δημιουργήθηκε σειρά μαθημάτων προσανατολισμένη στις νέες εκπαιδευτικές ανάγκες. Παρουσιάζονται συγκεκριμένα, θέματα, έρευνες και μεθοδολογίες που αφορούν στην Κοινωνιολογία και Ψυχολογία της Υγείας, στην Κοινωνική Ψυχολογία, στην Κοινωνιολογία των Οργανώσεων/Νοσοκομείων, και στην Κοινωνιολογία της Τεχνολογίας και Επιστήμης (Επιστήμη, Τεχνολογία, Κοινωνία).

 


Διαβάστε τον μικρό οδηγό σπουδών για τα μαθήματα μας


 

Copyright ©
Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας      

Powered by - ATC S.A.

 Ε.Π. "Κοινωνία της Πληροφορίας"  Μέτρο 2.6
«Τεχνολογίες Πληροφορίας Επικοινωνίας στην Υγεία και Πρόνοια»