Αδυναμία εκτέλεσης του Portlet. The file '/Portal/Portlets/TopMenu.ascx' does not exist. ESDY.gr

 
Η Σχολή>
Τομείς>
Μεταπτυχιακά Προγράμματα>
Ειδικά Προγράμματα
ERASMUS+>
Βιβλιοθήκη>
ΕΛΚΕ>
KEK>
Διοικητικές Υπηρεσίες>
Επιτροπή Βιοηθικής>
Σύλλογος Αποφοίτων
Προκηρύξεις - Προσκλήσεις>
Επικοινωνία - Πρόσβαση
Χρήσιμοι Σύνδεσμοι
Συχνές Ερωτήσεις - FAQ

Διδακτικό και Ερευνητικό Προσωπικό


Μέλη ΔΕΠ

Διευθυντής Τομέα
Κουλιεράκης Γιώργος, Αναπληρωτής Καθηγητής


Αγραφιώτης Δημοσθένης, (Ομότιμος Καθηγητής)


Ιωαννίδη-Καπόλου Ελισάβετ, Επιμελήτρια (Αφυπηρέτησε) 


Ειδικοί Επιστήμονες και Συντονιστές Προγραμμάτων
 

Μάινα Άννα (Αφυπηρέτησε)


 

Copyright ©
Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας      

Powered by - ATC S.A.

 Ε.Π. "Κοινωνία της Πληροφορίας"  Μέτρο 2.6
«Τεχνολογίες Πληροφορίας Επικοινωνίας στην Υγεία και Πρόνοια»