Αδυναμία εκτέλεσης του Portlet. The file '/Portal/Portlets/TopMenu.ascx' does not exist. ESDY.gr

 
Η Σχολή>
Τομείς>
Μεταπτυχιακά Προγράμματα>
Ειδικά Προγράμματα
ERASMUS+>
Βιβλιοθήκη>
ΕΛΚΕ>
KEK>
Διοικητικές Υπηρεσίες>
Επιτροπή Βιοηθικής>
Σύλλογος Αποφοίτων
Προκηρύξεις - Προσκλήσεις>
Επικοινωνία - Πρόσβαση
Χρήσιμοι Σύνδεσμοι
Συχνές Ερωτήσεις - FAQ

Χρήσιμοι Σύνδεσμοι Επιδημιολογίας και Βιοστατιστικής

Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης 
www.yyka.gov.gr  
 
Εθνική Στατιστική Υπηρεσία της Ελλάδος
www.statistics.gr

Στατιστική Υπηρεσία Της Ευρωπαϊκής Κοινότητας (Eurostat)
http://epp.eurostat.ec.europa.eu

 Ευρωπαϊκό Κέντρο Δεδομένων για την εργασία και την Κοινωνική Πρόνοια
www.edacwowe.eu

 Centers for Disease Control and Prevention 
www.cdc.gov

 


 

Copyright ©
Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας      

Powered by - ATC S.A.

 Ε.Π. "Κοινωνία της Πληροφορίας"  Μέτρο 2.6
«Τεχνολογίες Πληροφορίας Επικοινωνίας στην Υγεία και Πρόνοια»