Αδυναμία εκτέλεσης του Portlet. The file '/Portal/Portlets/TopMenu.ascx' does not exist. ESDY.gr

 
Η Σχολή>
Τομείς>
Μεταπτυχιακά Προγράμματα>
Ειδικά Προγράμματα
ERASMUS+>
Βιβλιοθήκη>
ΕΛΚΕ>
KEK>
Διοικητικές Υπηρεσίες>
Επιτροπή Βιοηθικής>
Σύλλογος Αποφοίτων
Προκηρύξεις - Προσκλήσεις>
Επικοινωνία - Πρόσβαση
Χρήσιμοι Σύνδεσμοι
Συχνές Ερωτήσεις - FAQ

Βιβλία

Κτενάς Ε.,1992, Βιοστατιστική, Αρχές Επιδημιολογίας, Zymel, Αθήνα

Ρουμελιώτη Α., Ανδριώτη Δ., Καλλίνικος Γ., Κορνάρου Ε., Μαργαριτίδου Β., 1996,  Υγεία και Γυναίκες, Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας, Αθήνα.

Ρουμελιώτη Α., Κορνάρου Ε., Γείτονα Μ., 1997, Υγεία και Γυναίκες, Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας, Αθήνα.

Κτενάς Ε., 2003, Στατιστική στο χώρο της Υγείας, Zymel, Αθήνα

Κορνάρου Ε., Ρουμελιώτη Α., 2007, Η Δημόσια Υγεία στη Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας, Παπαζήσης, Αθήνα

Ανδριώτη Δ., Ρουμελιώτη Α., 2007, Δημογραφία, Δημόσια Υγεία και Πολιτική Υγείας, Παπαζήσης, Αθήνα

Κορνάρου Ε., Ρουμελιώτη Α., 2008, Γυναίκα και Υγεία, Επιστημονική Επιμέλεια, Παπαζήσης, Αθήνα

Saroli Y., Roymelioti A., 2009, Biostatistika, National Association of Public Health in Albania, National School of Public Health, Faculty of Medicine University of Tirana. Tirana

Σίμου Έφη, Ενημέρωση Υψηλού Κινδύνου,  Επτάλοφος,Αθήνα


 

Copyright ©
Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας      

Powered by - ATC S.A.

 Ε.Π. "Κοινωνία της Πληροφορίας"  Μέτρο 2.6
«Τεχνολογίες Πληροφορίας Επικοινωνίας στην Υγεία και Πρόνοια»