Αδυναμία εκτέλεσης του Portlet. The file '/Portal/Portlets/TopMenu.ascx' does not exist. ESDY.gr

 
Η Σχολή>
Τομείς>
Μεταπτυχιακά Προγράμματα>
Ειδικά Προγράμματα
ERASMUS+>
Βιβλιοθήκη>
ΕΛΚΕ>
KEK>
Διοικητικές Υπηρεσίες>
Επιτροπή Βιοηθικής>
Σύλλογος Αποφοίτων
Προκηρύξεις - Προσκλήσεις>
Επικοινωνία - Πρόσβαση
Χρήσιμοι Σύνδεσμοι
Συχνές Ερωτήσεις - FAQ

Σεμινάρια

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΓΕΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ
Ο Τομέας Επιδημιολογίας και Βιοστατιστικής έχει την επιστημονική ευθύνη της οργάνωσης του σεμιναρίου « Επιδημιολογίας, Βιοστατιστικής και Μεθοδολογίας της Έρευνας», για την ολοκλήρωση της ειδικότητας της Γενικής Ιατρικής. Το σεμινάριο έχει διάρκεια ενός μηνός και πραγματοποιείται δυο φορές το χρόνο κάθε Ιούνιο και Οκτώβριο στην ΕΣΔΥ, με την συνεργασία όλων των Τομέων της Σχολής.
Σκοπός του σεμιναρίου είναι η γνώση των μεθόδων αναζήτησης και αξιολόγησης δημογραφικών και επιδημιολογικών δεδομένων και η χρήση τους στην εκτίμηση των προβλημάτων υγείας και των αναγκών υγείας του πληθυσμού.
Στόχοι του προγράμματος είναι:
• Η ανάπτυξη των τεχνικών και των στατιστικών μετρήσεων της Μεθοδολογίας της Έρευνας.
• Η ευχέρεια στη χρήση των τεχνικών των τριών βασικών ερευνητικών μεθόδων της αναλυτικής επιδημιολογίας (προοπτικής, αναδρομικής, πειραματικής) για την προσέγγιση και επίλυση των προβλημάτων υγείας του πληθυσμού.
• Ο σχεδιασμός προγραμμάτων πρόληψης και προαγωγής υγείας.
• Η γνώση του τρόπου οργάνωσης και διοίκησης του Συστήματος Υγείας.
• Η γνώση και αντιμετώπιση των γενικότερων προβλημάτων Δημόσιας Υγείας.
• Η γνώση της λειτουργίας και χρήσης των ηλεκτρονικών υπολογιστών.
Ο γενικός Ιατρός τελειώνοντας το σεμινάριο έχει αποκτήσει γνώσεις και δεξιότητες από την επιδημιολογία, την στατιστική, τη δημογραφία, την κοινωνιολογία, την πληροφορική, τη διοίκηση των υπηρεσιών υγείας και την οικονομία της υγείας.


 

Copyright ©
Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας      

Powered by - ATC S.A.

 Ε.Π. "Κοινωνία της Πληροφορίας"  Μέτρο 2.6
«Τεχνολογίες Πληροφορίας Επικοινωνίας στην Υγεία και Πρόνοια»