Αδυναμία εκτέλεσης του Portlet. The file '/Portal/Portlets/TopMenu.ascx' does not exist. ESDY.gr

 
Η Σχολή>
Τομείς>
Μεταπτυχιακά Προγράμματα>
Ειδικά Προγράμματα
ERASMUS+>
Βιβλιοθήκη>
ΕΛΚΕ>
KEK>
Διοικητικές Υπηρεσίες>
Επιτροπή Βιοηθικής>
Σύλλογος Αποφοίτων
Προκηρύξεις - Προσκλήσεις>
Επικοινωνία - Πρόσβαση
Χρήσιμοι Σύνδεσμοι
Συχνές Ερωτήσεις - FAQ

Μονογραφίες-Αναφορές

Μονογραφίες

Κτενάς Ε., 1993, Είδη Επιδημιολογικών Ερευνών, Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας, Αθήνα

 

Κτενάς Ε., 1999, Σύγκριση Στατιστικών Μεθόδων Ανάλυσης, Zymel, Αθήνα

Κτενάς Ε., 2001, Στατιστική Διοίκησης Οικονομίας, προς δημοσίευση, Αθήνα

Κτενάς Ε., 2004, Υπόθεση Σταθερού Εισοδήματος, προς δημοσίευση, Αθήνα


 

Copyright ©
Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας      

Powered by - ATC S.A.

 Ε.Π. "Κοινωνία της Πληροφορίας"  Μέτρο 2.6
«Τεχνολογίες Πληροφορίας Επικοινωνίας στην Υγεία και Πρόνοια»