Αδυναμία εκτέλεσης του Portlet. The file '/Portal/Portlets/TopMenu.ascx' does not exist. ESDY.gr

 
Η Σχολή>
Τομείς>
Μεταπτυχιακά Προγράμματα>
Ειδικά Προγράμματα
ERASMUS+>
Βιβλιοθήκη>
ΕΛΚΕ>
KEK>
Διοικητικές Υπηρεσίες>
Επιτροπή Βιοηθικής>
Σύλλογος Αποφοίτων
Προκηρύξεις - Προσκλήσεις>
Επικοινωνία - Πρόσβαση
Χρήσιμοι Σύνδεσμοι
Συχνές Ερωτήσεις - FAQ

Ιστορικό

 Η επιδημιολογία ιστορικά υπήρξε από τους πρώτους κλάδους της Ιατρικής. Την έννοια και τη σημασία της καθόρισε ο Ιπποκράτης που περιέγραψε με λεπτομέρεια αρκετές επιδημίες.

Σήμερα η επιδημιολογία δεν περιορίζεται στη μελέτη των κλασσικών εκρηκτικών επιδημιών που είναι σπάνιες και όχι τόσο σημαντικές όπως στο παρελθόν, αλλά μελετά και άλλες νοσηρές καταστάσεις που η επιδημική τους εμφάνιση μπορεί να αποκαλυφθεί δύσκολα και με ειδικές μόνο τεχνικές.


Στα πλαίσια αυτά μελετά την κατανομή της νόσου στο χώρο, στο χρόνο και ανάλογα με τα χαρακτηριστικά των προσβαλλόμενων και επιχειρεί τον καθορισμό των αιτιών που είναι υπεύθυνα για τη νόσο, με τελικό αντικειμενικό σκοπό σχεδιασμό υλοποίηση και αξιόλογη προγραμμάτων πρόληψης.


 

Copyright ©
Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας      

Powered by - ATC S.A.

 Ε.Π. "Κοινωνία της Πληροφορίας"  Μέτρο 2.6
«Τεχνολογίες Πληροφορίας Επικοινωνίας στην Υγεία και Πρόνοια»