Αδυναμία εκτέλεσης του Portlet. The file '/Portal/Portlets/TopMenu.ascx' does not exist. ESDY.gr

 
Η Σχολή>
Τομείς>
Μεταπτυχιακά Προγράμματα>
Ειδικά Προγράμματα
ERASMUS+>
Βιβλιοθήκη>
ΕΛΚΕ>
KEK>
Διοικητικές Υπηρεσίες>
Επιτροπή Βιοηθικής>
Σύλλογος Αποφοίτων
Προκηρύξεις - Προσκλήσεις>
Επικοινωνία - Πρόσβαση
Χρήσιμοι Σύνδεσμοι
Συχνές Ερωτήσεις - FAQ

Διδακτικό και Ερευνητικό Προσωπικό

Μέλη ΔΕΠ Τομέα

  Κτενάς Ευτύχης (Επιμελητής)

Κορνάρου Ελένη (Επιστ. συνεργάτης) 
 

Ομότιμος Καθηγητής

Ρουμελιώτη Αναστασία, MD,PhDΕιδικοί Επιστήμονες και Συντονιστές Προγραμμάτων Τομέα

Κοτσιανοπούλου Μαρίκα, PhD,MSc (Βιολόγος)

Σίμου Έφη (Msc, PhD)


 

 


 

Copyright ©
Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας      

Powered by - ATC S.A.

 Ε.Π. "Κοινωνία της Πληροφορίας"  Μέτρο 2.6
«Τεχνολογίες Πληροφορίας Επικοινωνίας στην Υγεία και Πρόνοια»