Αδυναμία εκτέλεσης του Portlet. The file '/Portal/Portlets/TopMenu.ascx' does not exist. ESDY.gr

 
Η Σχολή>
Τομείς>
Μεταπτυχιακά Προγράμματα>
Ειδικά Προγράμματα
ERASMUS+>
Βιβλιοθήκη>
ΕΛΚΕ>
KEK>
Διοικητικές Υπηρεσίες>
Επιτροπή Βιοηθικής>
Σύλλογος Αποφοίτων
Προκηρύξεις - Προσκλήσεις>
Επικοινωνία - Πρόσβαση
Χρήσιμοι Σύνδεσμοι
Συχνές Ερωτήσεις - FAQ

Άρθρα

 

1. Ανδριώτη Δ., Λιντζέρης Α., Ρουμελιώτη Α., (1996) Δημογραφικά Δεδομένα του Γυναικείου Πληθυσμού της Ελλάδας. Υγεία και Γυναίκες , Ρουμελιώτη Α., Ανδριώτη Δ., Καλλίνικος Γ., Κορνάρου Ε., Μαργαριτίδου Β., Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας, Αθήνα.

2. Ρουμελιώτη Α., (1996) AIDS και Γυναίκες. Υγεία και Γυναίκες , Ρουμελιώτη Α., Ανδριώτη Δ., Καλλίνικος Γ., Κορνάρου Ε., Μαργαριτίδου Β., Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας, Αθήνα.

3. Ανδριώτη Δ., Ρουμελιώτη Α., (1997) Επιδημιολογική προσέγγιση της υγείας της Ελληνίδας. Υγεία και Γυναίκες , Ρουμελιώτη Α., Ανδριώτη Δ., Γείτονα Μ., Κορνάρου Ε., Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας, Αθήνα.

4. Ανδριώτη Δ., Λιντζέρης Α., Ρουμελιώτη Α., (1997) Εξέλιξη της Αναπαραγωγικότητας στην Ελλάδα. Επίδραση κοινωνικοοικονομικών παραγόντων. Υγεία και Γυναίκες , Ρουμελιώτη Α., Ανδριώτη Δ., Γείτονα Μ., Κορνάρου Ε., Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας, Αθήνα.

5. Κορνάρου Ε., Λάζος Γ. Ρουμελιώτη Α. (2002) Η αλλαγή στη λειτουργία της αγοράς των εκδιδομένων γυναικών με την είσοδο αλλοδαπών οικονομικών μεταναστριών και οι κίνδυνοι μετάδοσης του AIDS/ΣΜΝ, Δημόσια Υγεία και Μετανάστευση, τόμος 6, Υπουργείο Υγείας και Πρόνοιας, Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας, Διασυνοριακό Πρόγραμμα, INTERREG II.

6. Κορνάρου Ε. Ρουμελιώτη Α. (2002) Η επιδημιολογική εικόνα της φυματίωσης και τα αίτια της επανεμφάνισης της. Δημόσια Υγεία και Μετανάστευση, τόμος 6, Υπουργείο Υγείας και Πρόνοιας, Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας, Διασυνοριακό Πρόγραμμα, INTERREG II.

7. Κορνάρου Ε., Ρουμελιώτη Α. (2007) “Μεθοδολογία Επιδημιολογικής Έρευνας”. Κεφάλαιο στο βιβλίο “Η Δημόσια Υγεία στη Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας”, Εκδόσεις Παπαζήσης.

8. Κορνάρου Ε., Ρουμελιώτη Α. (2008) “Η θέση της γυναίκας στην αγορά εργασίας”. Κεφάλαιο στο βιβλίο “Γυναίκα και Υγεία”, Εκδόσεις Παπαζήσης.

9. Βοσκάκη Α., Ρουμελιώτη Α., (2008) “ Η Αναπαραγωγικότητα στην Ελλάδα. Τάσεις και εξελίξεις”. Κεφάλαιο στο βιβλίο “Γυναίκα και Υγεία”, Εκδόσεις Παπαζήσης.

10. Ανδριώτη Δ., Ρουμελιώτη Α., (2007) Δημογραφία, Δημόσια Υγεία και Πολιτική Υγείας. Εκδόσεις Παπαζήση. Αθήνα

11. Papaevangelou G, Kornarou H, Roumelioti A, Yfantopoulos J. (1995) An approach to the direct and indirect cost of AIDS in Greece. In D. FitzSimons V. Hardy and K. Tolley (eds.) The Economic and Social Impact of AIDS in Europe.  National AIDS Trust, Cassell, London.

12. Roumelioti A, Kornarou H. (1996) Country Report Greece. EUROPAP European Intervention Projects AIDS Prevention Prostitutes. Edited by Rudolf Mak. Academia Press. 147-162.

13. Roumelioti A, Kornarou H. (participation in the European Group for the book on HIV/STD Prevention in Prostitution) (1998) Hustling for Health. Developing services for sex workers in Europe. EUROPAP/TAMPEP 1(European Network for HIV/STD Prevention in Prostitution).

14. Kornarou H, Roumelioti A. (2002) The epidemiological picture of tuberculosis and the causes of its reappearance. Public Health and Migration vol.6 13-24. Ministry of Health and Welfare, National School of Public Health. INTERREG II for Public Health in Balkans Athens, Greece.

15. Kornarou H., Lazos G., Roumeliouti A. (2002) The changes in the function of sex industry due to the entrance of women economic refugees and the risks of AIDS/ STD’s transmission. Public Health and Migration, vol.6 25-39. Ministry of Health and Welfare, National School of Public Health. INTERREG II for Public Health in the Balkans, Athens, Greece.

16. Simou E, Stavrou M, Kanavou E, Koutsogeorgou E, Roumeliotou A. (2014) Association between birth rates and selected socio-economic indicators in a time of economic crisis: the case of Greece. Athens: Department of Epidemiology and Biostatistics, National School of Public Health, 2013

17. Simou E. Infant health indicators in a time of economic crisis: The case of Greece.

18.Simou E, Kanavou E. Family and Economic Crisis, Department of Epidemiology and Biostatistics, National School of Public Health.

19. Simou, E. Health risk perceptions: population trends, mass media coverage and the role of the state.International Journal of Health Sciences and Research. 2015; 5(3): 250-261.

20. Simou E. Health Information on the Internet: The Case of Greece.International Journal of Health Sciences and Research. 2015; 5(8): 446-456.

21. Simou, E.,Koutsogeorgou, E. Effects of the economic crisis on health and healthcare in Greece in the literature from 2009 to 2013: A systematic review.Health Policy. 2014; 115(2-3), 111-119.

22. Simou, E., Pliatsika, P., Koutsogeorgou, E., Roumeliotou, A. Developing a national framework of quality indicators for public hospitals. International Journal of Health Planning and Management. 2014;Jan 28.

23. Simou, E., Pliatsika, P., Koutsogeorgou, E., Roumeliotou, A. Quality indicators for primary health care: a systematic literature review. Journal of Public Health Management and Practice. 2013;Dec 26.

24. Simou, E., Karamagioli, E., Roumeliotou, A. Reinventing Primary Healthcare in the Greece of austerity: the role of healthcare workers. Primary Healthcare Research & Development. 2013; Nov 19, 1-9.

25. Simou E, Tsimitselis D, Tsopanlioti M, Anastasakis I, Papatheodorou D, Kourlaba G, Gerasimos P, Maniadakis N. Early evaluation of an organised mammography screening program in Greece 2004-2009. Cancer Epidemiol. 2011 Apr 5.

26. Simou E, Foundoulakis E, Kourlaba G, Maniadakis N. Factors associated with the use of preventive services by women in Greece. N.Eur J Public Health. 2010 Jul 22.

27. Simou E, Maniadakis N, Pallis A, Foundoulakis E, Kourlaba G.Factors associated with the use of pap smear testing in Greece. J Womens Health. 2010 Aug;19(8):1577-85.

28. A.Pallis,V, Tsiantou, E. Simou, N. Maniadakis.Pharmacoeconomic considerations in the treatment of breast cancer. ClinicoEconomics and Outcomes Research, March 2010

29. Maniadakis N, Fragoulakis V, Pallis AG, Simou E, Georgoulias V.Economic evaluation of docetaxel-gemcitabine versus vinorelbine-cisplatin combination as front-line treatment of patients with advanced/metastatic non-small-cell lung cancer in Greece: a cost-minimization analysis. Ann Oncol. 2010 Jul;21(7):1462-7. Epub 2009 Dec 17.

30. Τσιάντου, Β. Φραγκουλάκης Β., Σίμου Ε., Μανιαδάκης Ν., Κυριόπουλος Γ. Οι επιπτώσεις της γρίπης Η1Ν1 στην ιατρική περίθλαψη και την κοινωνικοοικονομική ζωή: μια πρώτη εκτίμηση. Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας. 2009; 21(4)

31. Simou E, Greatest Fears in the Era of Economic Crisis: Implications for Public Health Policy.

32. Simou E, Health information sources: trust and satisfaction.


 

Copyright ©
Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας      

Powered by - ATC S.A.

 Ε.Π. "Κοινωνία της Πληροφορίας"  Μέτρο 2.6
«Τεχνολογίες Πληροφορίας Επικοινωνίας στην Υγεία και Πρόνοια»