Αδυναμία εκτέλεσης του Portlet. The file '/Portal/Portlets/TopMenu.ascx' does not exist. ESDY.gr

 
Η Σχολή>
Τομείς>
Μεταπτυχιακά Προγράμματα>
Ειδικά Προγράμματα
ERASMUS+>
Βιβλιοθήκη>
ΕΛΚΕ>
KEK>
Διοικητικές Υπηρεσίες>
Επιτροπή Βιοηθικής>
Σύλλογος Αποφοίτων
Προκηρύξεις - Προσκλήσεις>
Επικοινωνία - Πρόσβαση
Χρήσιμοι Σύνδεσμοι
Συχνές Ερωτήσεις - FAQ

Προγράμματα

Ερευνητικά προγράμματα


1. EU-Ship Sanitation Training Network (Shipsan trainet) (1/12/2008 - 2011)

2. SHIPSAN (EU SHIP SANITATION PROGRAM) Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα (1/12/2006-31/11/2008)

3. E-BUG «Development and Dissemination of a School Antibiotic and Ηygiene education pack and website across Europe» Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα (2006-2009).

4. DIPNET (Diphtheria surveillance network) Επιτήρηση Διφθερίτιδας στην Ευρώπη ( 2007-2009)

5. EU- Invasive Bacterial Infections Surveillance (IBIS) Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα (2001-2007)

6. Επιχειρησιακό πρόγραμμα Υγεία – 2004, Υπουργείο Υγείας Πρόνοιας  & Αθήνα 2004. (2001-2004.  

7. «Αποτελέσματα των καπνιστικών συνηθειών σε πανελλήνιο δείγμα μαθητών» Ερευνητικό πρόγρμμα Global Youth Tobacco Survey (GYTS), 2004-σήμερα.

8. Impact of meningococcal epidemiology and population biology on public health in Europe (EU-Men-Net) Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα (2001-2004)

9. Models of Good Practice for HIV/AIDS prevention for youth, Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα (1999-2000).

10. HIV/AIDS Prevention Policies for Youth in Europe Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα (1997-98).

11. Εuropeer: European Joint Action Plan on AIDS Peer Education for Young People, Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα (1997-98).

12. “AIDS prevention in Secondary Schools by Peer Education Method¨”. Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα,  (1996-98).

13. “Leonardo Da Vinci”  Commission of the European Communities, Directorate – General XXII – Education, Training and Youth. (1995 - 1998)

14. Εμβολιαστική κάλυψη των παιδιών ηλικίας 3-14 χρόνων με το νέο συζευγμένο εμβόλιο έναντι του μηνιγγιτιδοκόκκου ομάδας C (2008-2009)

15. Πρόγραμμα εκπαίδευσης για την σωστή καταγραφή (surveillance) και πρόληψη  της μηνιγγιτιδοκοκκικής νόσου και την εργαστηριακή διερεύνηση της νόσου  με μοριακές και συμβατικές μεθόδους (πρόγραμμα  αναπτυξιακής συνεργασίας DAC) (2001)

16. Επιδημιολογική έρευνα για επιπολασμό και επίπτωση μηνιγγίτιδας  εγκεφαλίτιδας  στους νομούς Ιωαννίνων, Σερρών, Φλώρινας και Έβρου ( INTERREG II). (1999-2000)


 

Copyright ©
Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας      

Powered by - ATC S.A.

 Ε.Π. "Κοινωνία της Πληροφορίας"  Μέτρο 2.6
«Τεχνολογίες Πληροφορίας Επικοινωνίας στην Υγεία και Πρόνοια»