Αδυναμία εκτέλεσης του Portlet. The file '/Portal/Portlets/TopMenu.ascx' does not exist. ESDY.gr

 
Η Σχολή>
Τομείς>
Μεταπτυχιακά Προγράμματα>
Ειδικά Προγράμματα
ERASMUS+>
Βιβλιοθήκη>
ΕΛΚΕ>
KEK>
Διοικητικές Υπηρεσίες>
Επιτροπή Βιοηθικής>
Σύλλογος Αποφοίτων
Προκηρύξεις - Προσκλήσεις>
Επικοινωνία - Πρόσβαση
Χρήσιμοι Σύνδεσμοι
Συχνές Ερωτήσεις - FAQ

ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΜΗΝΙΓΓΙΤΙΔΑΣ

Απολογισμός έργου ανά έτος:

2005 2006  2007 2008  2009 2010 2011 2012 2013
2014  2015  2016 2017 2018
(Ιαν-Σεπ)
       
ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΜΗΝΙΓΓΙΤΙΔΑΣ
Καθηγήτρια Δρ Τζωρτζίνα Τζανακάκη

 

Το Κέντρο Αναφοράς ιδρύθηκε το 1989 και λειτουργεί από το 1993 στην Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας (ΕΣΔΥ) . Είναι μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης Κέντρων Αναφοράς μηνιγγίτιδας (European Monitoring Group for Meningococci (EMGM) και ως εκπρόσωπος Νοτίου και Ανατολικής Ευρώπης συμμετέχει ενεργά στο 7μελές διοικητικό του συμβούλιο. Σκοπός και δραστηριότητες του κέντρου είναι :

Η διερεύνηση των στελεχών Neisseria meningitidis στον Ελληνικό πληθυσμό, καθώς επίσης και στον πληθυσμό των Βαλκανικών χωρών ( Αλβανία, Βουλγαρία, Ρουμανία ).
Η μελέτη της επιδημιολογίας των στελεχών N.meningitidis, η έγκαιρη εντόπιση εμφάνισης ή εισαγωγής νέων οροτύπων στην Ελλάδα. Η μελέτη γίνεται με συμβατικές (καλλιέργεια, οροτυπία) και μοριακές τεχνικές.
Η συλλογή επιδημιολογικών στοιχείων για τα νέα εμβόλια.
Η καταγραφή τάσεων αντοχής στα αντιβιοτικά των στελεχών N.meningitidis
Η εκπαίδευση στελεχών (γιατροί, βιολόγοι κ.α) σε σύγχρονες μοριακές τεχνικές
Η συμμετοχή του σε ερευνητικά προγράμματα.
Η ενημέρωση του πληθυσμού για την μηνιγγίτιδα με την έκδοση ενημερωτικών εντύπων για τα συμπτώματα, την αντιμετώπιση και πρόληψη της νόσου.
Οι διαγνωστικές μέθοδοι που χρησιμοποιούνται στο κέντρο αναφοράς είναι:

1. μέθοδος της αλυσιδωτής αντίδρασης της πολυμεράσης (PCR) συμβατική για αναγνώριση της Neisseria meningitidis και για τις οροομάδες A,B,C,W-135 και Y,

2. Μέθοδος της αλυσιδωτής αντίδρασης της πολυμεράσης πραγματικού χρόνου (Real-time PCR)

3. Μέθοδος της αλυσιδωτής αντίδρασης της πολυμεράσης (multiplex PCR) για την ταυτόχρονη ανίχνευση των μικροοργανισμών Neisseria meningitidis, Streptococcus pneumoniae, Listeria monocytogenes και Haemophilus influenzae type b.

4. Μέθοδος της αλυσιδωτής αντίδρασης της πολυμεράσης (multiplex PCR) για την ταυτόχρονη τυποποίηση του μικροοργανισμού Streptococcus pneumoniae ως προς τους 9 κύριους οροτύπους του (1, 3,4,6Β,14, 18C, 19A, 19F, 23F). Έξι (6) ορότυποι εξ αυτών περιλαμβάνονται στο νέο 7δύναμο συζευκτικό εμβόλιο.

5. Μέθοδος της αλυσιδωτής αντίδρασης της πολυμεράσης (multiplex PCR) για την ταυτόχρονη ανίχνευση των μικροοργανισμών H. influenzae (non b), Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus aureus και Streptococcus spp σε βιολογικά υλικά όπως ΕΝΥ, αίμα, ωτικά υγρά, πλευριτικά υγρά κλπ

6. Τεχνική του προσδιορισμού της αλληλουχίας των βάσεων (Multilocus Sequence Typing MLST) για την μοριακή τυποποίηση των στελεχών Neisseria meningitidis

7. Τεχνική τυποίησης της Neisseria meningitidis βασισμένη στην ομοιομορφία διαδοχικών επαναλαμβανόμενων αλληλουχιών του γονιδιώματος (Variable Tantem Repeats -VNTR) για την μοριακή τυποποίηση των στελεχών Neisseria meningitidis / βιολογικών δειγμάτων .

8. Τεχνική της Neisseria meningitidis βασισμένη στον τυχαίο πολλαπλασιασμό του πολυμορφισμού του DNA (Random Amplification of Polymorphic DNA-RAPD)

Χρηματοδότηση: Το Κέντρο Αναφοράς χρηματοδοτείται από το ΚΕΕΛΠΝΟ.


 

Copyright ©
Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας      

Powered by - ATC S.A.

 Ε.Π. "Κοινωνία της Πληροφορίας"  Μέτρο 2.6
«Τεχνολογίες Πληροφορίας Επικοινωνίας στην Υγεία και Πρόνοια»