Αδυναμία εκτέλεσης του Portlet. The file '/Portal/Portlets/TopMenu.ascx' does not exist. ESDY.gr

 
Η Σχολή>
Τομείς>
Μεταπτυχιακά Προγράμματα>
Ειδικά Προγράμματα
ERASMUS+>
Βιβλιοθήκη>
ΕΛΚΕ>
KEK>
Διοικητικές Υπηρεσίες>
Επιτροπή Βιοηθικής>
Σύλλογος Αποφοίτων
Προκηρύξεις - Προσκλήσεις>
Επικοινωνία - Πρόσβαση
Χρήσιμοι Σύνδεσμοι
Συχνές Ερωτήσεις - FAQ

Εκδόσεις Τομέα Διοίκησης και Οργάνωσης Υπηρεσιών Υγείας

     
 

Παπανικολάου Βίκυ, 2007.  Η Ποιότητα στις Υπηρεσίες Υγείας. Αρχές – Μέθοδοι και Εφαρμογές. 
Εκδόσεις Παπαζήσης, Αθήνα

 

Οικονόμου Χαράλαμπος, Φερώνας Ανδρέας (επιμ.), 2006, Οι Εκτός των Τειχών. Φτώχεια και Κοινωνικός Αποκλεισμός στις σύγχρονες κοινωνίες
Εκδόσεις  Διόνικος, Αθήνα

   


 

Copyright ©
Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας      

Powered by - ATC S.A.

 Ε.Π. "Κοινωνία της Πληροφορίας"  Μέτρο 2.6
«Τεχνολογίες Πληροφορίας Επικοινωνίας στην Υγεία και Πρόνοια»