Αδυναμία εκτέλεσης του Portlet. The file '/Portal/Portlets/TopMenu.ascx' does not exist. ESDY.gr

 
Η Σχολή>
Τομείς>
Μεταπτυχιακά Προγράμματα>
Ειδικά Προγράμματα
ERASMUS+>
Βιβλιοθήκη>
ΕΛΚΕ>
KEK>
Διοικητικές Υπηρεσίες>
Επιτροπή Βιοηθικής>
Σύλλογος Αποφοίτων
Προκηρύξεις - Προσκλήσεις>
Επικοινωνία - Πρόσβαση
Χρήσιμοι Σύνδεσμοι
Συχνές Ερωτήσεις - FAQ

ΑΡΘΡΑ ΣTA ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΕ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ

• Σπυράκη Κ, Καιτελίδου Δ, Παπακωνσταντίνου Β, Πρεζεράκος Π, & N Mανιαδάκης,2008
Μέτρηση Ποιότητας Ζωής Ασθενών με Καρδιακή Ανεπάρκεια και Στεφανιαία Νόσο σε Ελληνικό Νοσοκομείο
Ελληνική Καρδιολογική Επιθεώρηση,  (υπό έκδοση)

• Μανιαδάκης Ν, Φραγκουλάκης Β & Π Πρεζεράκος, 2007
Συγκριτικά Κόστη Νέων Τεχνολογιών
Κοινωνία, Οικονομία και Υγεία, 5, 92-106

• Καιτελίδου Δ, Λιαρόπουλος Λ, Σίσκου Ο, Θεοδώρου Μ, Ζηρογιάννης Π, Μανιαδάκης Ν, Παπακωσταντίνου Β & Π Πρεζεράκος, 2007
Οι Κοινωνικές συνέπειες της αιμοκάθαρσης στην ζωή των ασθενών με χρόνια νεφρική ανεπάρκεια
Νοσηλευτική, 46, 246-255

• Mανιαδάκης N, Kαιτελίδου Δ, Σίσκου Ο, Σπινθούρη Μ, Λιαρόπουλος Λ, Φραγκουλάκης Β, Χατζίκου Μ & Δ Αλεξόπουλος, 2005
Αξιολόγηση Θεραπευτικών Στρατηγικών Διαχείρισης Ασθενών με Οξύ Έμφραγμα του Μυοκαρδίου στην Ελλάδα
Ελληνική Καρδιολογική Επιθεώρηση, 46, 212-221 

• Σουλιώτης Κ., Παπανικολάου Β., Κυριόπουλος Γ., Οκτώβριος – Δεκέμβριος 2001
Κριτική ανασκόπηση των ερευνών Ικανοποίησης των ασθενών από τη
Νοσοκομειακή φροντίδα στην Ελλάδα. Θεωρητικό και Μεθοδολογικό πλαίσιο,
Νοσοκομειακά Χρονικά, Τόμος 63,
Τεύχος 4, , σελ. 253-260

• Μανιαδάκης Ν. & Γ. Υφαντόπουλος, 1996 
Το Φαινόμενο της Προκλητής Ζήτησης Ιατρικών Υπηρεσιών
Αρχεία Ελληνικής Ιατρικής, 13:1, 1-11. 

• Παπανικολάου Β., 1996
Οργανωτικές Μεταρρυθμίσεις και Κουλτούρα στις Υπηρεσίες Υγείας: Ένα κλειδί για τη 
λήψη Διαχειριστικών Αποφάσεων, Κοινωνική Εργασία, Τεύχος 41, σελ. 7-16

• Παπανικολάου Β., Ιούλιος - Αύγουστος 1995
Η ικανοποίηση του Ασθενή ως Δείκτης Ποιότητας Νοσοκομειακής Φροντίδας, 
Επιθεώρηση Υγείας,  σελ. 56-64

• Παπανικολάου Β., Μάρτιος - Απρίλιος 1995
Η Εφαρμογή των Κύκλων Ποιότητας στα Ελληνικά Νοσοκομεία - Δημιουργία ευκαιριών 
για την διοίκηση και το προσωπικό, Επιθεώρηση Υγείας,  σελ.27-30

• Παπανικολάου Β., Οκτώβριος – Δεκέμβριος  1995,
Ανάπτυξη Στρατηγικής για την Εφαρμογή της Ολικής Ποιότητας και της Συνεχούς 
ποιοτικής βελτίωσης στο Εθνικό Σύστημα Υγείας, Κοινωνία - Οικονομία και Υγεία, 
Τεύχος 4,  σελ. 218-230ΑΡΘΡΑ ΣΤΑ ΑΓΓΛΙΚΑ ΣΕ ΔΙΕΘΝΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ

• Maniadakis N, Dafni U, Fragoulakis V, Grimani I, Galani E, Fragoulidi A & G Fountzilas
Economic Evaluation of Taxaned Based First Line Chemotherapy in The Treatment of Patients With Metastatic Breast Cancer in Greece: An Analysis Alongside A Multicentre Randomised Phase III Trial
Annals of Oncology, Forthcoming 

• Papanikolaou V., 2009 “Employee Organization Culture Dimensions in Hospitals: Positive and Negative
Employee interactions with and within the hospital organization” Στο New Review of Social Psychology/ Nouvelle
Revue de Psychology Sociale. Vol 5, January 2009

• Melon R., Papanikolaou V., Prodromitis G., 2009 “Locus of Control and Psychopathology in Relation to Levels of
Trauma and Loss: Self-reports of Peloponnesian Wildfire Survivors” Journal of Traumatic Stress, Vol. 1, pp. 1-8

• Maniadakis N., 2008
Overview of the health care system in Greece
Cardiology Management, 2:1, 17-19 

• Papanikolaou V., 2008. “Addressing the paradoxes of satisfaction with hospital care” Στο International
Journal of Health Care Quality Assurance, Vol 21, Issue 6

• Spiraki C, Kaitelidou D, Papakonstantinou V, Prezerakos P & N Maniadakis, 2008
Health Related Quality of Life Measurement in Patients Admitted With Coronary Heart Disease and Heart Failure in A Cardiology Department of A Secondary Urban Hospital in Greece.
Hellenic Journal of Cardiology,  49, 241-247

• Fountzilas G, Dafni U, Dimopoulos MA, Koutras A, Skarlos D, Papakostas P, Gogas H, Bafaloukos D, Kalogera-Fountzila A, Samantas E, Briasoulis E, Pectasides D, Maniadakis N, Matsiakou F, Aravantinos G, Papadimitriou C, Karina M, Christodoulou C, Kosmidis P, & HP Kalofonos, May 2008 
A Randomised Phase III Study Comparing Three Anthracycline Free Taxane Based Regimens, as First Line Chemotherapy in Metastatic Breast Cancer. A Hellenic Cooperative Oncology Group study
Breast Cancer Research and Treatment, [Epub ahead of print]

• Al M, Maniadakis Ν, EWM, Grijseels & J Matthijs, 2008
Costs and Effects of Celecoxib and NSAID-Based Treatments for Patients With Rheumatoid Arthritis and Osteoarthritis in the Netherlands
Value in Health, 8, 589-599

• Maniadakis N, Kotsopoulos N, Prezerakos P & J Yfantopoulos
Health Care Services Performance Measurement: Theory, Methods and Empirical Evidence
European Research Studies Journal, Forthcoming in 2008

• Maniadakis N, Kotsopoulos Ν, Prezerakos P & J Yfantopoulos, 2008
Measuring Intra-Hospital Clinic Efficiency and Productivity: An Application to a Greek University General Hospital
European Research Studies Journal, 11:1-2, 


• Prezerakos P, Maniadakis N, Kaitelidou D, Kotsopoulos N & J Yfantopoulos, 2007
Measuring Across Hospital Efficiency and Productivity: The Case of Second Regional Health Authority of Attica
European Research Studies Journal,  9:1-2,

• Maniadakis N, Fragoulakis V, Pallis A, Prezarakos P & V Georgoulias, 2007
Economic Evaluation of First Line Treatment in Metastatic Colorectal Cancer (MCC). Economic analysis of a multicenter, randomized, phase III trial comparing Irinotecan, Oxaliplatin, Folinic acid (FOLFOXIRI), and 5-fluorouracil (FOLFIRI) with Irinotecan, Folinic acid, and 5-fluorouracil in patients with metastatic colorectal cancer in Greece,
Journal of Current Medical Opinion,  23:9, 2251-2257

• Maniadakis N, Fragoulakis V, Pallis A, Prezarakos P & V Georgoulias, 2007
Economic Evaluation of Docetaxel/Gemcitabine versus Docetaxel as Frontline Treatment of Patients with Advanced/Metastatic Non Small Cell Lung Cancer in Greece
Lung Cancer,  58:2, 275-281

• Maniadakis N, Tzanakis N, Fragoulakis V, Hatzikou M & Ν Siafakas, 2006 
Economic Evaluation of Tiotropium and Salmeterol in the Treatment of Chronic Obstructive Pulmonary Disease (COPD) in Greece
Current Medical Research and Opinion, 22:8, 1599-1607.

• Fountzilas G, Papakostas P, Dafni U, Makatsoris T, Karina M, Kalogera-Fountzila A, Maniadakis N, et al., 2006
Paclitaxel and Gemcitabine Vs Paclitaxel and Pegylated Liposomal Doxorubicin in Advanced Non – Nasopharyngeal Head and Neck Cancer. An Efficacy and Cost Analysis Randomized Study Conducted by the Hellenic Cooperative Oncology Group
Annals of Oncology, 17:10, 1560-1567

• Kaitelidou D, Zyrogianis P, Maniadakis N & L Liaropoylos, 2005
Economic Evaluation of Haemodialysis: Implications for Technology Assessment in Greece
International Journal of Technology Assessment in Health Care, 21:1, 40-46

• Kaitelidou D, Maniadakis N, Liaropoulos L, Ziroyannis P, Theodorou M, & O Siskou, 2005
Implications of Haemodialysis Treatment on Employment Patterns and Everyday Life of Patients
Dialysis & Transplantation, 34:3, 138-144

• Maniadakis N, Kaitelidou D, Siskou O, Spinthouri M, Liaropoulos L, Fragoulakis B, Hatzikou M & D Alexopoulos, 2005
Economic Evaluation of Treatment Strategies for Patients Suffering Acute Myocardial Infarction in Greece
Hellenic Journal of Cardiology, 46, 212-221

• Foutzilas et al & N Maniadakis, 2004
Paclitaxel and Epirubicin Versus Paclitaxel and Carboplatin as First-Line Chemotherapy in Patients With Advanced Breast Cancer: A Phase III Study Conducted by the Hellenic Cooperative Oncology Group
Annals of Oncology, 34:1, 695-702

• Kaitelidou D, Zyrogianis P, Maniadakis N & L Liaropoylos, 2004,
The Cost of Haemodialysis in Greece
Hippokratia,  8:2, 81-87

• Aristides M, Weston AR, FitzGerald P, Le Reun C & N Maniadakis, 2004
Patient Preference and Willingness-To-Pay for Humalog Mix25 Relative to Humulin 30/70: A Multi-Country Application of Conjoint Analysis
Value Health, 7:4, 442-454

• Schiller J, Tilden D, Aristides M, Lees M, Kielhorn A, Maniadakis N & S Bhalla, 2004
Retrospective Cost Analysis of Gemcitabine in Combination With Cisplatin in Non-Small Cell Lung Cancer Compared to Other Combination Therapies in Europe
Lung Cancer, 43:1, 101-112

• Maniadakis N & E Thanassoulis, 2004
A Cost Malmquist Productivity Index. Special Issue: DEA and its Uses in Different Countries
European Journal of Operations Research, 154:2, 396-409

• Aristides M, Lees M, Botwood N, McKendrick J, Stephenson DA & N Maniadakis, 2003
Economic Evaluation of Gemcitabine in the Treatment of Pancreatic Cancer in the UK
European Journal of Health Economics, 4:3, 216-221.

• Liu JLY, Maniadakis N, Gray A & M Rayner, 2002
The Economic Burden of Coronary Heart Disease in the UK
Heart, 88:6, 597-603

• Lees M, Aristides M, Maniadakis N, McKendrick J, Botwood N & D Stephenson, 2002
Economic Evaluation of Gemzitabime Alone and in Combination With Cisplatin in the Treatment of Non-Small Cell Lung Cancer
Pharmacoeconomics, 20:5, 325-337

• Burke TA, Zabinski RA, Pettitt D, Maniadakis N, Maurath CJ & JL Goldstein, 2001
A Framework for Evaluating the Clinical Consequences of Initial Therapy With NSAIDs, NSAIDs Plus Gastroprotective Agents, or Celecoxib in the Treatment of Arthritis
Pharmacoeconomics, 19:S1, 33-47

• Pettitt D, Goldstein JL, McGuire Α, Schwartz S, Burke T & N Maniadakis, 2000
Overview of the Arthritis Cost Consequence Evaluation System (ACCES): A Pharmacoeconomic Model for Celecoxib
Rheumatology, 39:2, 33-42

• Maniadakis N & E Thanassoulis, 2000
Assessing Productivity Changes in UK Hospitals Reflecting Technologies and Input Prices
Applied Economics, 32, 1575-1589

• Maniadakis N & A Gray, 2000
Health Economics and Orthopaedics
Journal of Bone and Joint Surgery, (BR), 82:1, 2-8

• Maniadakis N & A Gray, 1999
The Economic Burden of Back Pain in the UK
Pain,  84:1, 95-103.

• Hollingsworth B, Dawson P & N Maniadakis, 1999 
Efficiency Measurement of Health Care: A Review of Non-Parametric Methods and Applications
Journal of Health Care Management Science, 2:3, 161-172

• Maniadakis N, Hollingsworth B & E Thanassoulis, 1999
The Impact of the Internal Market on Hospital Efficiency, Productivity and Service Quality, Special Issue: Strategic 
Issues in Health Care 
Journal of Health Care Management Science, 2:2, 75-85.

• Hollingsworth B, Maniadakis N, & E Thanassoulis, 1999 Nov 25
Efficiency. Measured Response
Health Service Journal; 109(5682):28-9.


 

Copyright ©
Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας      

Powered by - ATC S.A.

 Ε.Π. "Κοινωνία της Πληροφορίας"  Μέτρο 2.6
«Τεχνολογίες Πληροφορίας Επικοινωνίας στην Υγεία και Πρόνοια»