Η Σχολή>
Τομείς>
Μεταπτυχιακά Προγράμματα>
Ειδικά Προγράμματα
ERASMUS+>
Βιβλιοθήκη>
ΕΛΚΕ>
KEK>
Διοικητικές Υπηρεσίες>
Επιτροπή Βιοηθικής>
Σύλλογος Αποφοίτων
Προκηρύξεις - Προσκλήσεις>
Επικοινωνία - Πρόσβαση
Χρήσιμοι Σύνδεσμοι
Συχνές Ερωτήσεις - FAQ

 
 Εισαγωγή Φοιτητών στα Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών
5/7/2018
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Τελικά αποτελέσματα επιλογής υποψηφίων για τα ΠΜΣ της ΕΣΔΥ, ακ.έτος 2018-2019.
Πίνακας εισακτέων για φοίτηση στο Π.Μ.Σ. Δημόσιας Υγείας
Πίνακας εισακτέων για φοίτηση στο Π.Μ.Σ. Διοίκησης Υπηρεσιών Υγείας
Πίνακας εισακτέων για φοίτηση στο Π.Μ.Σ. Επαγγελματικής & Περιβαλλοντικής Υγείας,
Δήλωση αποδοχής φοίτησης (Μόνο για υποψήφιους που έχουν επιλεγεί)
12/6/2018
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Βαθμολογία γραπτών εξετάσεων υποψηφίων- Πρόσκληση σε συνέντευξη ΠΜΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ

Βαθμολογία γραπτών εξετάσεων υποψηφίων- Πρόσκληση σε συνέντευξη  
ΠΜΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΥΓΕΙΑ
Βαθμολογία γραπτών εξετάσεων υποψηφίων- Πρόσκληση σε συνέντευξη 
 ΠΜΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΩΝ ΥΓΕΙΑΣ 
25//5/2018                                                                                                                                       
Πρόσκληση σε γραπτές εξετάσεις

  Μεταπτυχιακό πρόγραμμα Δημόσιας Υγείας
  Μεταπτυχιακό  πρόγραμμα Διοίκησης Υπηρεσιών Υγείας
 Mεταπτυχιακό πρόγραμμα Επαγγελματικής και Περιβαλλοντικής Υγείας

 17/5/2018
Ημερομηνίες Γραπτών εξετάσεων -Συνεντεύξεων
 
Το ακαδημαϊκό έτος 2018 -2019, θα γίνουν δεκτοί να φοιτήσουν στα Προγράμματα Μεταπτυχιακών
Σπουδών (ΠΜΣ) της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Υγείας (ΕΣΔΥ), εως διακόσιοι δέκα (210),πτυχιούχοι Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Πανεπιστημίων και ΤΕΙ) για την απόκτηση Διπλωμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΜΣ) στη Δημόσια Υγεία, τη Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας και την Επαγγελματική και Περιβαλλοντική Υγεία.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αιτήσεις ηλεκτρονικά, από 2 Απριλίου 2018 έως και 21 Μαΐου 2018.
Για την υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης, οι υποψήφιοι επιλέγουν τον ακόλουθο σύνδεσμο: https://esdy.classter.com/actions/admission. (έως τις 16:00 θα υπάρχει η δυνατότητα εξυπηρέτησης -help desk)

Για διευκρινίσεις θεμάτων επί της Προκήρυξης, παρακαλούμε να επικοινωνείτε με το Γραφείο Εκπαίδευσης: education@esdy.edu.gr 

Για οποιοδήποτε τεχνικό πρόβλημα, παρακαλούμε να επικοινωνείτε με το Γραφείο Πληροφορικής: it.support@esdy.edu.gr
 Διευκρινήσεις για την κατεύθυνση του ΠΜΣ ΔΥ :                                                                                                    Προαγωγή της υγείας παιδιών και εφήβων –Σχολική Υγιεινή (έως 40 φοιτητές)  
Χρήσιμα Έγγραφα:
 
Προκήρυξη 
Οδηγίες ηλεκτρονικής υποβολής αιτήσεων 
Α1Έντυπο Συστατικής Επιστολής - Π.Μ.Σ. Δημόσιας Υγείας
Α2)Έντυπο Συστατικής Επιστολής - Π.Μ.Σ. Διοίκησης Υπηρεσιών Υγείας
Α3) Έντυπο Συστατικής Επιστολής - Π.Μ.Σ. Επαγγελματικής και Περιβαλλοντικής Υγείας 
Β) Δήλωση αποδοχής φοίτησης    (Μόνο για υποψήφιους που έχουν επιλεγεί)
 


 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 


 


 

Copyright ©
Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας      

Powered by - ATC S.A.

 Ε.Π. "Κοινωνία της Πληροφορίας"  Μέτρο 2.6
«Τεχνολογίες Πληροφορίας Επικοινωνίας στην Υγεία και Πρόνοια»