Αδυναμία εκτέλεσης του Portlet. The file '/Portal/Portlets/TopMenu.ascx' does not exist. ESDY.gr

 
Η Σχολή>
Τομείς>
Μεταπτυχιακά Προγράμματα>
Ειδικά Προγράμματα
ERASMUS+>
Βιβλιοθήκη>
ΕΛΚΕ>
KEK>
Διοικητικές Υπηρεσίες>
Επιτροπή Βιοηθικής>
Σύλλογος Αποφοίτων
Προκηρύξεις - Προσκλήσεις>
Επικοινωνία - Πρόσβαση
Χρήσιμοι Σύνδεσμοι
Συχνές Ερωτήσεις - FAQ

Πρόγραμμα Μαθημάτων ΜΠΣ


Εξειδικεύσεις:

 ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΙ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ
    
Α' ΕΞΑΜΗΝΟ
ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ (1)
ΑΡΧΕΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ
 
ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ (5)
1.ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ
2.ΒΙΟΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ
3.ΔΙΚΑΙΟ ΥΓΕΙΑΣ – ΒΙΟΗΘΙΚΗ
4.ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
5.ΖΩΟΑΝΘΡΩΠΟΝΟΣΟΙ
6.ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΙ & ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΙ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΙ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ
7.ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ
8.ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΥΓΙΕΙΝΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
9.ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ


Β' ΕΞΑΜΗΝΟ
ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ (1)
ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΑ
 
ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ (5)
1.ΑΡΧΕΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ
2.ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ
3.ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
4.ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΥΓΕΙΑ
5.ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ
6.ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΥΓΙΕΙΝΗ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ
7.ΠΑΡΑΣΙΤΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΤΡΟΠΙΚΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ
8.ΤΡΟΦΙΜΑ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ
9.ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΝΕΡΟΥ ΚΑΙ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

ΠΡΟΤΥΠΑ ΚΑΙ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΕΣ ΥΓΕΙΑΣ – ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΥΓΕΙΑΣ

Α' ΕΞΑΜΗΝΟ
ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ (2)
1.ΑΡΧΕΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ
2.ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΙ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΙ ΥΓΕΙΑΣ
 
ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ (4)
1.ΒΙΟΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ
2.ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ
3.ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΥΓΙΕΙΝΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
4.ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ
5.ΔΙΚΑΙΟ ΥΓΕΙΑΣ – ΒΙΟΗΘΙΚΗ
6.ΜΕΘΟΔΟΙ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΣΤΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ
7.ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
8.ΕΡΓΟΝΟΜΙΑ

 
Β' ΕΞΑΜΗΝΟ
ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ (2)
1.ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΑ
2.ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
 
ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ (5)
1.ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΥΓΕΙΑ
2.ΑΡΧΕΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ
3.ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ
4.ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ
5. ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
6.ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ
7.ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ
8.ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ


 

Copyright ©
Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας      

Powered by - ATC S.A.

 Ε.Π. "Κοινωνία της Πληροφορίας"  Μέτρο 2.6
«Τεχνολογίες Πληροφορίας Επικοινωνίας στην Υγεία και Πρόνοια»