Αδυναμία εκτέλεσης του Portlet. The file '/Portal/Portlets/TopMenu.ascx' does not exist. ESDY.gr

 
Η Σχολή>
Τομείς>
Μεταπτυχιακά Προγράμματα>
Ειδικά Προγράμματα
ERASMUS+>
Βιβλιοθήκη>
ΕΛΚΕ>
KEK>
Διοικητικές Υπηρεσίες>
Επιτροπή Βιοηθικής>
Σύλλογος Αποφοίτων
Προκηρύξεις - Προσκλήσεις>
Επικοινωνία - Πρόσβαση
Χρήσιμοι Σύνδεσμοι
Συχνές Ερωτήσεις - FAQ

Διπλωματική Εργασία

 
Η εκπόνηση της διπλωματικής εργασίας έχει ιδιαίτερη βαρύτητα στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα. Η διαδικασία αυτή δίνει την ευκαιρία στους σπουδαστές να χρησιμοποιήσουν τις γνώσεις που απέκτησαν στη διάρκεια των μαθημάτων και να αναλύσουν με την εποπτεία του επιστημονικού προσωπικού της Σχολής ένα υπαρκτό πρόβλημα Δημόσιας Υγείας ή παροχής Υπηρεσιών Υγείας.
Σε ειδική ενότητα του Οδηγού Σπουδών (άρθρο 9) αναλύονται εκτενώς οι προϋποθέσεις συγγραφής της διπλωματικής εργασίας. Κάθε διπλωματική εργασία που εγκρίνεται από την αρμόδια τριμελή επιτροπή πιστοποιεί την ολοκλήρωση 14 Δ.Μ. στο πλαίσιο των απαιτήσεων του Μεταπτυχιακού Προγράμματος για την απονομή του Μεταπτυχιακού Τίτλου Ειδίκευσης. Επιπλέον, μια διπλωματική εργασία βαθμολογείται αναλόγως των ποιοτικών χαρακτηριστικών της ως Καλή , Π. Καλή, Άριστη.

1.Στόχοι / Μέσα
Η διπλωματική εργασία είναι μια ευκαιρία να χρησιμοποιηθούν οι γνώσεις που αποκτήθηκαν στη διάρκεια των μαθημάτων και μια δοκιμασία για τους μεταπτυχιακούς σπουδαστές, αφού αυτοί μπορούν να «μετρήσουν» τις ικανότητές τους με το να αντιμετωπίσουν με σχετική επιστημονική επάρκεια ένα θέμα ή ένα πρόβλημα Δημόσιας Υγείας ή Υπηρεσιών Υγείας.
Η Διπλωματική εργασία συνδυάζει δύο ή περισσότερους στόχους από τους ακόλουθους ακαδημαϊκούς / επαγγελματικούς στόχους, την ανάπτυξη / βελτίωση των ερευνητικών, αναλυτικών, αναφορικών και επεμβατικών δεξιοτήτων των μεταπτυχιακών σπουδαστών. Αυτό επιτυγχάνεται με τα ακόλουθα μέσα:
• την κριτική θεώρηση της βιβλιογραφίας επί συγκεκριμένου αντικειμένου
• την εξακρίβωση, περιγραφή, επιστημονική διερεύνηση και ανάλυση σημαντικών προβλημάτων Δημόσιας Υγείας και Διοίκησης Υπηρεσιών Υγείας
• την πρόταση ή /και εφαρμογή μέτρων για την επίλυση σχετικών προβλημάτων
• την ανάπτυξη συνεργασίας μεταξύ των μεταπτυχιακών σπουδαστών όπου απαιτείται ομαδική εργασία για τη βαθύτερη μελέτη του αντικειμένου και
• τη βελτίωση των δεξιοτήτων των σπουδαστών

Η επιλογή του αντικειμένου της Διπλωματικής εργασίας και ο συνδυασμός των παραπάνω μέσων αποφασίζονται σε συζήτηση και συνεργασία του επιβλέποντα επόπτη Καθηγητή ή μέλος Δ.Ε.Π. των συνεργαζόμενων φορέων (Ε.Σ.Δ.Υ – Τ.Ε.Ι.) και τους ενδιαφερόμενους μεταπτυχιακούς σπουδαστές με γνώμονα τα ενδιαφέροντα, τις ανάγκες και ικανότητες των τελευταίων, μετά από μια πρώτη οριοθέτηση της εργασίας (αντικείμενο, βασικά μέρη)

Η Διπλωματική εργασία πρέπει να είναι η τελική έκθεση έρευνας πεδίου και γίνεται πάντα στο πλαίσιο ενός Τομέα της Ε.Σ.Δ.Υ. και του Τ.Ε.Ι. Κατά κανόνα, το αντικείμενο της Διπλωματικής εργασίας σχετίζεται με ένα από τα θέματα διδασκαλίας ή έρευνας ή παρέμβασης του Τομέα στον οποίο εκπονείται.

2.Προδιαγραφές
Η Διπλωματική εργασία απαιτεί την ενασχόληση του μεταπτυχιακού σπουδαστή ήδη από πολύ νωρίς, μετά την εισαγωγή του/της στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα. Είναι επιθυμητό, ο σπουδαστής να έχει καταλήξει στο γνωστικό αντικείμενο {όχι στο θέμα} της εργασίας στο πρώτο τρίμηνο των σπουδών του, μετά από συνεννόηση με τον Επόπτη Καθηγητή και τον Επιβλέποντα Καθηγητή, όπου δεν είναι το ίδιο πρόσωπο.
Ο μεταπτυχιακός Φοιτητής σε συνεργασία με τον Επιβλέποντα Καθηγητή συντάσσουν το πρωτόκολλο Έρευνας και το υποβάλλουν στην γραμματεία του Μεταπτυχιακού για έγκριση από την Επιτροπή Δεοντολογίας και Ηθικής.
Το κύριο σώμα της σχετικής έκθεσης δεν πρέπει να ξεπερνάει τις 50.000 λέξεις, συμπεριλαμβανομένων των Πινάκων, των Γραφημάτων και της Βιβλιογραφίας (εκτός των επισυναπτόμενων κειμένων).
Συνήθως ομαδική Διπλωματική εργασία δεν προβλέπεται, παρά μόνο σε περιπτώσεις διεξαγωγής πρωτογενούς έρευνας, εφ’ όσον το θέμα και το περιεχόμενο το επιτρέπουν και εφόσον είναι ξεκάθαρος ο ρόλος του κάθε συμμετέχοντα μεταπτυχιακού σπουδαστή στις διάφορες φάσεις έρευνας. Η σχετική απόφαση λαμβάνεται σε τελική συνεννόηση με όλους τους συμμετέχοντες, τον Επόπτη και τον Υπεύθυνο Καθηγητή του Τομέα, τους Επιστημονικούς Υπευθύνους και την επιτροπή Δεοντολογίας και Ηθικής που λειτουργεί στο Μ.Π.Σ.

Η έκθεση της διπλωματική εργασίας αποτελείται από τα ακόλουθα μέρη:

α)Εξώφυλλο που αναφέρει τον τίτλο της εργασίας, το ονοματεπώνυμο του μεταπτυχιακού
σπουδαστή(στών), τον Επιβλέποντα Καθηγητή και Επιβλέποντα Συνεργάτη, καθώς και το Ακαδημαϊκό έτος υποβολής της στη Σχολή, σύμφωνα με τα παρακάτω υποδείγματα.

β)Σελίδα περίληψης 300 λέξεων, που αναφέρεται στο αντικείμενο (θέμα, πρόβλημα
κ.λ.π.)στη μέθοδο και στα γενικά συμπεράσματα της μελέτης

γ)Σελίδες περιεχομένων

δ)Κατάλογος Πινάκων

ε)Κατάλογος Γραφημάτων

στ)Εισαγωγή :Η ενότητα αυτή της Διπλωματικής εργασίας (περίπου 1500 λέξεις) έχει ως στόχο να προετοιμάσει τον αναγνώστη για τα επόμενα και να βάλει τις βάσεις πάνω στις οποίες θα στηριχτεί η έρευνα. Εκθέτει δε αναλυτικότερα:


Στην πρωτογενή έρευνα:
1. Το αντικείμενο της μελέτης, το θεωρητικό υπόβαθρο, τον τρόπο προσέγγισης του θέματος και τυχόν παρεμφερή θέματα, τα οποία δεν κάλυψε η μελέτη για συγκεκριμένους λόγους.
2. Αναλυτική κριτική ανάγνωση και παράθεση της σχετικής με το θέμα βιβλιογραφίας.
3. Το σκοπό της μελέτης και τα ερωτήματα που τίθενται προς διερεύνηση


ζ) Μεθοδολογία: Η ενότητα αυτή της Διπλωματική εργασίας εκθέτει αναλυτικότερα:

Στην περίπτωση βιβλιογραφικής ανασκόπησης – Μετά-ανάλυση:

1.Τη μέθοδο ανάλυσης της βιβλιογραφίας (π.χ μετα-ανάλυση)

Στην περίπτωση πρωτογενούς έρευνας:

1. Δείγμα: Μια περιγραφή του δείγματος της έρευνας και του τρόπου δειγματοληψίας
2. Εργαλεία: Μια περιγραφή των εργαλείων (π.χ ερωτηματολόγια, συνέντευξη) που χρησιμοποιήθηκαν στην έρευνα, την προέλευση τους και τυχόν μετρήσεις εγκυρότητας (π.χ Crombach alpha) και αξιοπιστίας των εργαλείων .
3. Διαδικασία: Μια αναλυτική περιγραφή των συνθηκών της έρευνας πεδίου (π.χ πώς δόθηκαν τα ερωτηματολόγια, που έγιναν οι συνεντεύξεις κ.λ.π.)

η) Αποτελέσματα: Στην ενότητα αυτή παρουσιάζονται τα αποτελέσματα (χωρίς σχολιασμό) με μορφή Πινάκων , Γραφημάτων κ.λ.π.

θ) Συζήτηση: Στην ενότητα αυτή γίνεται ο κριτικός σχολιασμός των αποτελεσμάτων της έρευνας, αναλύεται η σχέση των ευρημάτων της έρευνας με προηγούμενες έρευνες, παρατίθενται οι μεθοδολογικές αδυναμίες της έρευνας και γίνονται προτάσεις για την αξιοποίηση των αποτελεσμάτων της έρευνας στη χάραξη πολιτικής ή στο σχεδιασμό προγραμμάτων αγωγής υγείας.

ι)Περιλήψεις – Λέξεις κλειδιά – Abstract
Abstract : Δίνεται η περίληψη της εργασίας σε μια ξένη γλώσσα της προτίμησης και ικανότητας του σπουδαστή. (συνήθως αγγλικά)

ια) Βιβλιογραφικές Παραπομπές
Σύστημα Vancouver
Οι βιβλιογραφικές παραπομπές στο κείμενο, όπως και στους πίνακες και στις εικόνες με τους τίτλους τους, προσδιορίζονται με αραβικούς αριθμούς(εκθέτης). Τελείες ή κόμματα σημειώνονται μετά τη βιβλιογραφική παραπομπή . Η αρίθμηση των βιβλιογραφικών παραπομπών γίνεται κατά αύξοντα αριθμό και με τη σειρά που εμφανίζονται στο κείμενο.
Όλες οι βιβλιογραφικές παραπομπές που αναφέρονται στο κείμενο (και μόνο αυτές) καταχωρούνται στο βιβλιογραφικό κατάλογο, που αρχίζει σε ιδιαίτερη σελίδα μετά το κείμενο και τις ευχαριστίες. Πριν από κάθε βιβλιογραφική παραπομπή στον κατάλογο, προηγείται ο αντίστοιχος αριθμός που σημειώθηκε στο κείμενο και στον οποίο αντιστοιχεί η βιβλιογραφία.
Οι βιβλιογραφικές παραπομπές που αναφέρονται σε άρθρα που δημοσιεύτηκαν στα ελληνικά γράφονται με ελληνικούς χαρακτήρες και με τον ελληνικό τίτλο του άρθρου. Κατά τα άλλα γράφονται σύμφωνα με τις υποδείξεις αυτού του κεφαλαίου.
Για τη σύνταξη του βιβλιογραφικού καταλόγου αναφέρονται τα παρακάτω παραδείγματα σύμφωνα με τις προδιαγραφές της National Library of Medicine των Η.Π.Α. και του Index Medicus .
Προηγούνται τα ονόματα των συγγραφέων (μετά το επώνυμο και το όνομα – χωρίς τελείες – ακολουθεί κόμμα και το επώνυμο του επόμενου συγγραφέα κ.ο.κ), ακολουθεί ο τίτλος της εργασίας, ο τίτλος του περιοδικού, το έτος, ο τόμος του περιοδικού, διπλή τελεία και οι σελίδες του άρθρου (πρώτη, παύλα και τελευταία).
Οι συντμήσεις των τίτλων των περιοδικών πρέπει να γράφονται σύμφωνα με το Index Medicus. Για τις συντμήσεις των ελληνικών περιοδικών υπάρχει ο σχετικός κατάλογος του ΙΑΤΡΟΤΕΚ που έγινε σύμφωνα με τις υποδείξεις του ISO 4, 1972 (2).

Παραδείγματα του ορθού τρόπου γραφής των βιβλιογραφιών για τη σύνταξη του καταλόγου της βιβλιογραφίας αναφέρονται παρακάτω:

1.Περιοδικό
α. Τυπικό άρθρο περιοδικού
Αναφέρονται τα επώνυμα και τα αρχικά των ονομάτων όλων των συγγραφέων χωρίς τελείες μέχρι έξι (όταν είναι περισσότεροι ακολουθεί η ένδειξη et al για τα αγγλικά άρθρα, στα ελληνικά άρθρα γράφουμε και συν.), ο τίτλος της εργασίας, ο τίτλος ή η συντομογραφία του περιοδικού , το έτος δημοσίευσης, ο αριθμός του τόμου , το τεύχος, η πρώτη και η τελευταία σελίδα δημοσίευσης.

Π.χ Feinberg I, Carlson V. Sleep variables as a function of age in man.
Arch Gen. Psychiatry 1968, 18:239 – 250

Mastri AR, Neuropathy of diabetic neurogenic bladder. Ann Intern Med 1980,
92 (2) :316 – 318

Baker TL. Introduction to sleep and sleep disorders. Med Clin. North Am.
1985, 69 (6) : 1123 – 1152

β. Δεν αναφέρεται συγγραφέας
Anonymous (Ανώνυμος για ελληνική δημοσίευση). Coffee drinking and cancer of the
Pancreas (editorial) Br. Med J 1981 , 283 :628

2.Βιβλία και άλλες μονογραφίες

Γράφονται τα επώνυμα των συγγραφέων και ακολουθούν τα αρχικά των ονομάτων τους, ο τίτλος του βιβλίου ( ο αριθμός έκδοσης και ο τόμος) , η έδρα του εκδοτικού οίκου, το όνομα του εκδοτικού οίκου, ο χρόνος έκδοσης και οι σελίδες.

Π.χ. Γαρδίκας Κ.Δ. Ειδική Νοσολογία 3η έκδοση, Αθήνα, Παρισιάνος , 1981 :155

Eisen HN. Immunology: an introduction to molecular and cellular principles of the immune response. 5th New Yprk Harper and Row, 1974 : 406

Bernando Houssay. Η φυσιολογία του ανθρώπου. μεταφρ. Ι. Χατζημηνά, Ιατρικές εκδόσεις Γρ. Παρισιάνου . Αθήνα 1963, 88:952 – 958


Κεφάλαιο σε βιβλίο
Αναφέρονται τα επώνυμα των συγγραφέων και ακολουθούν τα αρχικά των ονομάτων τους, ο τίτλος του κεφαλαίου, η αναφορά του βιβλίου όπως ανωτέρω, αφού προηγηθεί η λέξη «Στον» ή «In»σελίδες κεφαλαίου (Πρώτη και τελευταία)

Π.χ Weinstein L, Swartz MN. Pathogenic properties of invading microorganisms. In: Sodeman WA, Gr, Sodeman WA (eds) Pathologic physiology :mechanisms of disease.
Philadelphia , WB Saunders, 1974 :457 – 472

Σύστημα Harvard
Στο κείμενο
1)……………………τύποι επιδημικών εκρήξεων (Τριχόπουλος 1982)
2)…………………….από στεφανιαία νόσο (Τριχόπουλος και συν 2001)

Στην ενότητα: Βιβλιογραφία
Τριχόπουλος Δ (1982) Επιδημιολογία Εκδόσεις Παρισιάνος, Αθήνα, 280 – 284

Feinberg I, Carlson V. Sleep variables as a function of age in man.
Arch Gen. Psychiatry 1968, 18:239 – 250

ιβ) Μονάδες Μέτρησης
Χρησιμοποιούνται οι πρότυπες μερικές μονάδες για το βάρος, το μήκος, το ύψος, τον όγκο (χιλιόγραμμο, μέτρο, λίτρο ή οι υποδιαιρέσεις τους), το χρόνο και την ώρα.
Οι θερμοκρασίες πρέπει να δίνονται σε βαθμούς κελσίου. Οι αρτηριακές πιέσεις πρέπει να δίνονται σε χιλιοστά στήλης υδραργύρου.
Όλες οι τιμές αιματολογικών και βιομηχανικών μετρήσεων πρέπει να αναφέρονται σύμφωνα με το σύστημα μονάδων SI κ.α.


ιγ) Συντμήσεις – Σύμβολα
Χρησιμοποιούνται μόνο οι καθιερωμένες συντμήσεις στον τίτλο της εργασίας και της περίληψης. Κατά την πρώτη εμφάνιση της σύντμησης στο κείμενο πρέπει να δίνεται ολόκληρος ο όρος από τον οποίο προέρχεται.
Το κείμενο της Διπλωματικής εργασίας πρέπει να είναι γραμμένο στη Δημοτική γλώσσα και ελεγμένο για την ορθογραφία του. Η εργασία παραδίδεται σε δακτυλογραφημένες σελίδες μεγέθους Α4 (210x297mm), γραμμένες στη μια όψη τους, με διπλό διάστημα, με γραμματοσειρά Arial 12 (οι τίτλοι ενοτήτων, σε Arial 12bold) και ο τίτλος σε Arial 14.Όλες οι σελίδες εκτός αυτής του τίτλου αριθμούνται κάτω δεξιά και τα περιθώρια ορίζονται ως εξής: αριστερά 30, πάνω, κάτω και δεξιά 25. Προτείνεται, οι μεταπτυχιακοί σπουδαστές να δακτυλογραφούν την εργασία τους σε ένα πρόγραμμα επεξεργασίας κειμένου (π.χ Word) και να διατηρούν ένα αντίγραφό της σε ηλεκτρονική μορφή για να είναι εύκολη η επεξεργασία του.
Επειδή οι διπλωματικές εργασίες αποτελούν μια υλική απόδειξη της παρουσίας του μεταπτυχιακού σπουδαστή στο Μ.Π.Σ. «Εφηρμοσμένη Δημόσια Υγεία», θα πρέπει να τηρηθούν οι ακόλουθες συνθήκες:
α)Ο μεταπτυχιακός σπουδαστής να είναι έτοιμος να συμμετάσχει σε μια συλλογική ερευνητική προσπάθεια.
β)Ο μεταπτυχιακός σπουδαστής να δέχεται τις επόμενες υποδείξεις για την εκπόνηση του έργου και τη συγγραφή του τελικού κειμένου:


i. Διαμόρφωση μιας σαφούς και καλά θεμελιωμένης προβληματικής.
ii. Επιλογή και χρήση κατάλληλης μεθοδολογίας.
iii. Καλώς σχεδιασμένη αναζήτηση στοιχείων.
iv. Αποτύπωση δυσκολιών και στρατηγικών στο πεδίο εργασίας.
v. Ουσιαστική χρήση της βιβλιογραφίας.
vi. Τεκμηρίωση για τη χρήση των πληροφοριών.
vii. Ακριβή παρουσίαση αποτελεσμάτων.
viii. Κριτική ανάλυση των αποτελεσμάτων
ix. Στάθμιση των συμπερασμάτων σε σχέση με την προβληματική και τη μεθοδολογία.
x. Συνεπή χρήση των επιστημονικών όρων.
xi. Συνοχή στην ανάπτυξη του θέματος στην τελική έκθεση
xii. Προτάσεις για νέες εργασίες ως συνέχεια της διπλωματικής εργασίας
xiii. Ισορροπημένη κατανομή του υλικού ανάμεσα στο κυρίως κείμενο και τα παραρτήματα της τελικής έκθεσης
xiv. Προσεκτική χρήση των εννοιών και σωστή χρήση της ελληνικής γλώσσας
xv. Αξιοποίηση της βιβλιογραφίας και των προηγούμενων εργασιών του Τομέα.


3.Διαδικασίες και Προθεσμίες
Το αντικείμενο της Διπλωματικής εργασίας επιλέγεται από τον μεταπτυχιακό σπουδαστή, συζητείται, συμφωνείται και εγκρίνεται από τον Επόπτη Καθηγητή. Συγκεκριμένα, αμέσως μετά την έναρξη του 2ου εξαμήνου υποβάλλεται από τον μεταπτυχιακό σπουδαστή στον αντίστοιχο Τομέα, γραπτή πρόταση που περιλαμβάνει το ονοματεπώνυμο και το τηλέφωνό του σπουδαστή , τον τίτλο της εργασίας και το πρωτόκολλο έρευνας και υποβάλλονται στην επιτροπή Δεοντολογίας και Ηθικής προς έγκριση. Στην περίπτωση της ομαδικής εργασίας αναφέρονται επιπλέον το όνομα του συντονιστή των μελών της ομάδας και ο καταμερισμός εργασίας κατά θέμα.

Η αίτηση με τον τίτλο του θέματος , το πρωτόκολλο της έρευνας και η έγκριση του Επόπτη Καθηγητή υποβάλλονται σε 3 αντίτυπα:
(1)στη Γραμματεία του Μ.Π.Σ. και με εισήγηση των Ε.Υ. και της επιτροπής Δεοντολογίας και Ηθικής επικυρώνονται από την Ε.Δ.Ε.
(2)στον Επόπτη Καθηγητή
(3)κρατάει ο μεταπτυχιακός σπουδαστής
Η Γραμματεία τηρεί ειδικό κατάλογο θεμάτων με αύξοντα αριθμό (όνομα σπουδαστή, Τομέα, επιβλέποντα, ημερομηνία, ακαδημαϊκό έτος του σπουδαστή)
Για κάθε εργασία ορίζεται μέλος ή μέλη του Τομέα για την υποβοήθηση, στήριξη και εποπτεία.
Με τον ορισμό του Επόπτη Καθηγητή, ξεκινάει ένας κύκλος συναντήσεων κατά τις οποίες συζητούνται ο ακριβής προσδιορισμός του αντικειμένου και των επιμέρους θεμάτων, η μεθοδολογία και τα διάφορα στάδια της μελέτης. Η συμμετοχή του μεταπτυχιακού σπουδαστή στη διαμόρφωση της εργασίας είναι καίρια. Ο ρόλος του Επόπτη είναι στηρικτικός, συμβουλευτικός και κατευθυντικός .
Εάν η προτεινόμενη μελέτη αποβλέπει στη χρήση εμπειρικών ερευνητικών μέσων, τα οποία εμπλέκουν τη συμμετοχή των πολιτών, διοικητικών στελεχών και άλλων σχετικών προσώπων ή οργανισμών, συζητούνται στις συναντήσεις με τον Επόπτη, η ερευνητική δεοντολογία και τα μέσα διευκόλυνσης της μελέτης από τη Σχολή με π.χ συστατική επιστολή ή άλλη επέμβαση του Καθηγητή του Τομέα , των Ε.Υ. ή της Κοσμητείας της Σχολής.


Η πορεία της μελέτης αναθεωρείται σε μετέπειτα συσκέψεις που πραγματοποιούνται από τον Επιβλέποντα Καθηγητή, τα δύο άλλα μέλη ΔΕΠ που έχουν οριστεί από την Διατμηματική Επιτροπή και τον Μεταπτυχιακό Φοιτητή. Σε ορισμένους Τομείς και σε ειδικά θέματα, ο Καθηγητής του Τομέα μπορεί να ζητήσει κάποιες συμπληρωματικές δεξιότητες που πρέπει να παρασχεθούν, προκειμένου ο μεταπτυχιακός σπουδαστής να ολοκληρώσει το έργο τους.
Το θέμα της εργασίας ανατίθεται για ενάμισι χρόνο από την ημερομηνία κατάθεσης του σχετικού εντύπου στη Γραμματεία. Με το πέρασμα του χρονικού αυτού διαστήματος επαναλαμβάνεται η όλη διαδικασία με απόφαση της Ε.Δ.Ε. του επιβλέποντος Καθηγητού και εισήγηση των Ε.Υ. και σε ορισμένες περιπτώσεις με απόφαση του Συμβουλίου της Σχολής.
Ο Μεταπτυχιακός Φοιτητής οφείλει να ολοκληρώσει την Διπλωματική του εργασία μέχρι ένα χρόνο μετά την αποφοίτηση.
Μετά την ολοκλήρωση της έρευνας σε εύλογο χρόνο ( και όχι αργότερα από το τέλος του τρέχοντος ημερολογιακού έτους) και τη συγγραφή της εργασίας, η μελέτη παραδίδεται προς κρίση, σε τριμελή επιτροπή που ορίζεται από την ΕΔΕ. Στις επιτροπές γίνεται προσπάθεια πολυκλαδικής και διεπιστημονικής συνθέσεως. Ο ορισμός της επιτροπής υποστήριξης σημαίνει ότι το ουσιαστικό μέρος της εργασίας έγινε, όχι όμως και η τελική έγκριση. Η υποστήριξη γίνεται δημόσια, ύστερα από ανακοίνωση (τόπος, χρόνος, επιτροπή) και δεν μπορεί να ξεπεράσει το δίμηνο από την κατάθεση της εργασίας. Η διαδικασία κρίσης περιλαμβάνει:
 Σύντομη παρουσίαση από τον μεταπτυχιακό σπουδαστή των κύριων σημείων της εργασίας, σχόλια για το θέμα, ενδείξεις για τα εμπόδια στο πεδίο εργασίας και προτάσεις για νέα ερευνητικά θέματα.
 Κριτικά σχόλια από τα μέλη της επιτροπής.
 Διάλογο με βάση τις παρατηρήσεις και τα σχόλια
 Βαθμολόγηση με βάση τη κλίμακα «Αποδεκτή», «Καλή», «Πολύ καλή», «Άριστη»

Η Ε.Δ.Ε. δημιουργεί κατάλογο ανανεούμενο κάθε εξάμηνο, με εισήγηση των Ε.Υ, με τα μέλη Δ.Ε.Π. της Ε.Σ.Δ.Υ. και Ε.Π. του Τ.Ε.Ι., καθώς και Επιστημονικούς Συνεργάτες για τον ορισμό τους ως μέλη των επιτροπών υποστήριξης των Διπλωματικών εργασιών.
Για την συγκρότηση των επιτροπών υποστήριξης των Διπλωματικών εργασιών καλούνται και μέλη εκτός Ε.Σ.Δ.Υ. και Τμήματος Δημόσιας Υγιεινής, μετά από απόφαση της Ε.Δ.Ε.
 Μέλη Δ.Ε.Π. Πανεπιστημίων και Τ.Ε.Ι.
 Ερευνητές ερευνητικών κέντρων
 Στελέχη Δημόσιας Υγιεινής με αναγνωρισμένη πείρα και εγκυρότητα.

Η εργασία υποβάλλεται για κρίση σε πέντε αντίτυπα και επιπλέον 5 σε ηλεκτρονική μορφή, ένα για κάθε μέλος της Επιτροπής. Μετά το πέρας της διαδικασίας υποστήριξης και εφ’ όσον η Διπλωματική εργασία εγκριθεί, ο μεταπτυχιακός σπουδαστής ενσωματώνει τις παρατηρήσεις, υποδείξεις προτάσεις της επιτροπής (εάν υπάρχουν) στην εργασία και παραδίδει ένα τελικό αντίτυπο στη Γραμματεία της Σχολής, για τη βιβλιοθήκη. Το τελευταίο αντίτυπο τόσο σε έντυπη όσο και σε ηλεκτρονική μορφή κατατίθεται με τις υπογραφές της επιτροπής υποστήριξης.
Η Γραμματεία διατηρεί αρχείο διπλωματικών εργασιών και για κάθε αίτηση δίνει αντίστοιχο αριθμό.
Οι Διπλωματικές εργασίες υποβάλλονται στην Γραμματεία του Μεταπτυχιακού και ορίζεται η τριμελής επιτροπή, από μέλη ΔΕΠ της ΕΣΔΥ και του ΤΕΙ. Η εξέταση των Διπλωματικών εργασιών πραγματοποιείται το τελευταίο δεκαήμερο του Σεπτεμβρίου, το πρώτο δεκαήμερο Δεκεμβρίου, το τελευταίο δεκαήμερο Φεβρουαρίου και το τελευταίο δεκαήμερο Ιουνίου. 

 

Copyright ©
Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας      

Powered by - ATC S.A.

 Ε.Π. "Κοινωνία της Πληροφορίας"  Μέτρο 2.6
«Τεχνολογίες Πληροφορίας Επικοινωνίας στην Υγεία και Πρόνοια»