Αδυναμία εκτέλεσης του Portlet. The file '/Portal/Portlets/TopMenu.ascx' does not exist. ESDY.gr

 
Η Σχολή>
Τομείς>
Μεταπτυχιακά Προγράμματα>
Ειδικά Προγράμματα
ERASMUS+>
Βιβλιοθήκη>
ΕΛΚΕ>
KEK>
Διοικητικές Υπηρεσίες>
Επιτροπή Βιοηθικής>
Σύλλογος Αποφοίτων
Προκηρύξεις - Προσκλήσεις>
Επικοινωνία - Πρόσβαση
Χρήσιμοι Σύνδεσμοι
Συχνές Ερωτήσεις - FAQ

Ειδικά Προγράμματα

Η Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας υλοποιεί δύο ειδικά εκπαιδευτικά προγράμματα.

α) Ειδικό Πρόγραμμα Θεωρητικής Κατάρτισης Ειδικευομένων Ιατρών Εργασίας,στο πλαίσιο της ειδικότητας Ιατρικής της Εργασίας, διάρκειας 1 έτους.

Στόχος του προγράμματος είναι η θεωρητική εκπαίδευση των ειδικευόμενων ιατρών εργασίας στα πλαίσια της ειδικότητας Ιατρικής της Εργασίας σύμφωνα με το εγκεκριμένο πρόγραμμα του ΚΕΣΥ (κεντρικό Συμβούλιο Υγείας). Το πρόγραμμα περιλαμβάνει θεωρητική διδασκαλία, εργαστηριακή εκπαίδευση, εκπόνηση διπλωματικής εργασίας και επισκέψεις σε εργασιακούς χώρους. Η θεωρητική εκπαίδευση κατανέμεται σε 16 θεματικές ενότητες με συγκεκριμένο αναλυτικό πρόγραμμα και χρονοδιάγραμμα.

Το πρόγραμμα θεωρητικής κατάρτισης διαρκεί ένα ακαδημαϊκό έτος με καθορισμένες ημερομηνίες 01.10-30.09 κάθε έτους.

Δες το Εκπαιδευτικό υλικό

Δες τις ερωτήσεις


β) Ειδικό Πρόγραμμα Επιδημιολογίας, Στατιστικής και μεθοδολογίας της Έρευνας διάρκειας 1μηνός για την ειδικότητα της Γενικής Ιατρικής.

Σκοπός του σεμιναρίου είναι η γνώση των μεθόδων αναζήτησης και αξιολόγησης δημογραφικών και επιδημιολογικών δεδομένων και η χρήση τους στην εκτίμηση των προβλημάτων υγείας και των αναγκών του γενικού πληθυσμού.

Στόχοι του προγράμματος είναι:
• Η ανάπτυξη των τεχνικών και των στατιστικών μετρήσεων της Μεθοδολογίας της Έρευνας.
• Η εξοικείωση στη χρήση των τεχνικών των βασικών ερευνητικών μεθόδων της αναλυτικής επιδημιολογίας.
• Ο σχεδιασμός προγραμμάτων πρόληψης και προαγωγής υγείας.
• Η γνώση και αντιμετώπιση των γενικότερων προβλημάτων Δημόσιας Υγείας.

  

Copyright ©
Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας      

Powered by - ATC S.A.

 Ε.Π. "Κοινωνία της Πληροφορίας"  Μέτρο 2.6
«Τεχνολογίες Πληροφορίας Επικοινωνίας στην Υγεία και Πρόνοια»