Αδυναμία εκτέλεσης του Portlet. The file '/Portal/Portlets/TopMenu.ascx' does not exist. ESDY.gr

 
Η Σχολή>
Τομείς>
Μεταπτυχιακά Προγράμματα>
Ειδικά Προγράμματα
ERASMUS+>
Βιβλιοθήκη>
ΕΛΚΕ>
KEK>
Διοικητικές Υπηρεσίες>
Επιτροπή Βιοηθικής>
Σύλλογος Αποφοίτων
Προκηρύξεις - Προσκλήσεις>
Επικοινωνία - Πρόσβαση
Χρήσιμοι Σύνδεσμοι
Συχνές Ερωτήσεις - FAQ

Ανακοινώσεις -Προκηρύξεις

 
Τετάρτη, 1 Αυγούστου 2012
Πρόγραμμα εξετάσεων Σεπτεμβρίου - Εφηρμοσμένη Δημόσια Υγεία
Πρόγραμμα εξετάσεων του Σεπτεμβρίου για τις επαναληπτικές εξετάσεις των μαθημάτων του Α’ και του Β’ Εξαμήνου του ΠΜΣ «Εφηρμοσμένη Δημόσια Υγεία» 2011-2012 
Πρόγραμμα Εξετάσεων


 
Παρασκευή, 18 Μαΐου 2012
Επείγουσα Ανακοίνωση ΠΜΣ "Εφηρμοσμένη Δημόσια Υγεία"
Λόγω του μικρού αριθμού των αιτήσεων που κατατέθηκαν, της αναμόρφωσης του Προγράμματος που επιβάλλεται να γίνει μετά την Εξωτερική Αξιολόγηση, την εναρμόνιση του με το ήδη διαμορφωθέν πρόγραμμα της Σχολής και την ολοκλήρωση Εσωτερικής Αξιολόγησης του Τμήματος Δημόσιας Υγιεινής του Τ.Ε.Ι.- Α το Π.Μ.Σ. «Εφηρμοσμένη Δημόσια Υγεία» δεν θα λειτουργήσει το Ακαδημαϊκό Έτος 2012-2013 αλλά από το Ακαδημαϊκό Έτος 2013-2014, μετά την ολοκλήρωση των διαδικασιών. Ως εκ τούτου παρακαλούνται όσοι υπέβαλλαν αιτήσεις, να παραλάβουν από σήμερα 18/05/2012 τους φακέλους από την Γραμματεία μετά από αίτηση τους.

Εκ της Γραμματείας του Π.Μ.Σ.
 
Αίτηση Επιστροφής Δικαιολογητικών Παρασκευή, 6 Απριλίου 2012 

Σας πληροφορούμε ότι για το Ακαδημαϊκό Έτος 2012 - 2013 θα λειτουργήσει Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) με τίτλο «Εφηρμοσμένη Δημόσια Υγεία» που οργανώνεται από την Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας σε σύμπραξη με το Τμήμα Δημόσιας Υγιεινής του Τ.Ε.Ι. Αθήνας

Το ανωτέρω Π.Μ.Σ. , απονέμει:

Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) με τίτλο Εφηρμοσμένη Δημόσια Υγεία στις εξής επιμέρους εξειδικεύσεις:
1. - Λειτουργοί Δημόσιας Υγείας
2. - Πρότυπα και συμπεριφορές Υγείας - Προαγωγή Υγείας

Πρόσκληση
Προκήρυξη 
Αίτηση
Συστατική Επιστολή 
Ύλη Αγγλικών 1
Ύλη Αγγλικών 2

 

Copyright ©
Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας      

Powered by - ATC S.A.

 Ε.Π. "Κοινωνία της Πληροφορίας"  Μέτρο 2.6
«Τεχνολογίες Πληροφορίας Επικοινωνίας στην Υγεία και Πρόνοια»