Αδυναμία εκτέλεσης του Portlet. The file '/Portal/Portlets/TopMenu.ascx' does not exist. ESDY.gr

 
Η Σχολή>
Τομείς>
Μεταπτυχιακά Προγράμματα>
Ειδικά Προγράμματα
ERASMUS+>
Βιβλιοθήκη>
ΕΛΚΕ>
KEK>
Διοικητικές Υπηρεσίες>
Επιτροπή Βιοηθικής>
Σύλλογος Αποφοίτων
Προκηρύξεις - Προσκλήσεις>
Επικοινωνία - Πρόσβαση
Χρήσιμοι Σύνδεσμοι
Συχνές Ερωτήσεις - FAQΥποβολή Αιτήσεων-Εντυπα


Οι ερευνητές που επιθυμούν να θέσουν ερευνητική πρόταση προς έγκριση στην ΕΒΕΔ υποβάλουν Πρωτόκολλο ερευνητικής πρότασης σε ηλεκτρονική μορφή το οποίο περιέχει όσα αναφέρονται στον Κωδικα Δεοντολογίας (βλ. σχετικό σύνδεσμο) συμπεριλαμβανομένων των ακόλουθων Παραρτημάτων συμπληρωμένων.

Χρήσιμα έντυπα:
 
Παράρτημα I: Περιεχόμενο αίτησης έγκρισης ερευνητικής πρότασης
Παράρτημα III:  Δελτίο αρχικής αξιολόγησης 
Παράρτημα IV: Πίνακας Ηθικών Θεμάτων
Παράρτημα ΙΙ Περιεχόμενο εντύπου ενημέρωσης και παροχής συγκατάθεσης
Τα αρχεία doc  εκτελούνται μέσω του προγράμματος MS Office ή Open Office
(Για να κατεβάσετε το Open Office, πατήσε ΕΔΩ) 

 

Copyright ©
Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας      

Powered by - ATC S.A.

 Ε.Π. "Κοινωνία της Πληροφορίας"  Μέτρο 2.6
«Τεχνολογίες Πληροφορίας Επικοινωνίας στην Υγεία και Πρόνοια»