Αδυναμία εκτέλεσης του Portlet. The file '/Portal/Portlets/TopMenu.ascx' does not exist. ESDY.gr

 
Η Σχολή>
Τομείς>
Μεταπτυχιακά Προγράμματα>
Ειδικά Προγράμματα
ERASMUS+>
Βιβλιοθήκη>
ΕΛΚΕ>
KEK>
Διοικητικές Υπηρεσίες>
Επιτροπή Βιοηθικής>
Σύλλογος Αποφοίτων
Προκηρύξεις - Προσκλήσεις>
Επικοινωνία - Πρόσβαση
Χρήσιμοι Σύνδεσμοι
Συχνές Ερωτήσεις - FAQΖέρβας Γεώργιος
Επιστημονικός Συνεργάτης ΕΣΔΥ
Πολιτικός Μηχανικός ΕΜΠ,
Υγιεινολόγος MSc (Eng) 


Στοιχεία Επικοινωνίας
Τηλέφωνο: 213-2010299
e-mail: gzervas@esdy.edu.gr

Ο Γιώργος Ζέρβας είναι Διπλωματούχος Πολιτικός Μηχανικός του ΕΜΠ (1986) και έκανε μεταπτυχιακές σπουδές, MSc(Eng), στο University of Birmingham στην Τεχνολογία Υδατικών Πόρων (1988). Από το 1990 εκλέχθηκε Επιστημονικός Συνεργάτης του Τομέα Υγειονομικής Μηχανικής και Υγιεινής Περιβάλλοντος.

Το 1989 εργάστηκε ως ερευνητής στο Water Research Centre (WRc) σε θέματα επεξεργασίας ιλύος. Από την πρόσληψη του στην ΕΣΔΥ συμμετέχει σε όλες τις εκπαιδευτικές και ερευνητικές δραστηριότητες του Τομέα (Μεταπτυχιακό Τμήμα Υγειονολόγων Μηχανικών, Μεταπτυχιακά Προγράμματα Δημόσιας Υγείας και Εφηρμοσμένης Δημόσιας Υγείας, Επιτροπές Αξιολόγησης Υποψηφίων Φοιτητών).  Παράλληλα ασκεί καθήκοντα Τεχνικού Συμβούλου στο Γραφείο Υποδομών και στο Γραφείο Πληροφορικής της Σχολής και έχει ορισθεί Επιχειρησιακός Υπεύθυνος της ΕΣΔΥ στο δίκτυο ΣΥΖΕΥΞΙΣ.

Έχει συμμετάσχει στο σχεδιασμό πολλών έργων προστασίας του περιβάλλοντος, όπως Εγκαταστάσεων Επεξεργασίας Λυμάτων, Εγκαταστάσεων Παραγωγής Ποσίμου Ύδατος, Χώρων Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων, και την εκπόνηση πολλών Μελετών Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων και Μελετών Διαχείρισης Υδατικών Πόρων. 
 
 
 

 

Copyright ©
Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας      

Powered by - ATC S.A.

 Ε.Π. "Κοινωνία της Πληροφορίας"  Μέτρο 2.6
«Τεχνολογίες Πληροφορίας Επικοινωνίας στην Υγεία και Πρόνοια»