Αδυναμία εκτέλεσης του Portlet. The file '/Portal/Portlets/TopMenu.ascx' does not exist. ESDY.gr

 
Η Σχολή>
Τομείς>
Μεταπτυχιακά Προγράμματα>
Ειδικά Προγράμματα
ERASMUS+>
Βιβλιοθήκη>
ΕΛΚΕ>
KEK>
Διοικητικές Υπηρεσίες>
Επιτροπή Βιοηθικής>
Σύλλογος Αποφοίτων
Προκηρύξεις - Προσκλήσεις>
Επικοινωνία - Πρόσβαση
Χρήσιμοι Σύνδεσμοι
Συχνές Ερωτήσεις - FAQ

Νικόλαος Κατσίρης
Ομότιμος Καθηγητής ΕΣΔΥ

Στοιχεία Επικοινωνίας:
e-mail: nkatsiris@esdy.edu.grΟ Νίκος Κατσίρης είναι Πολιτικός Μηχανικός απόφοιτος του ΕΜΠ το 1969. Με υποτροφία εξωτερικού του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών (ΙΚΥ), έκανε μεταπτυχιακές σπουδές στη Σκωτία, στον τομέα της Υγειονομικής Μηχανικής (Public Health Engineering) Πήρε MSc. και PhD, από το Πανεπιστήμιο Strathclyde της Γλασκώβης το 1978. Το 1985 εξελέγη Καθηγητής του Τομέα Υγειονομικής Μηχανικής και Υγιεινής Περιβάλλοντος της ΕΣΔΥ.
 
Από το 1979 εργάστηκε, ως επικεφαλής του τμήματος ρύπανσης υδάτων, στο ΠΕΡΠΑ του ΥΠΕΧΩΔΕ (Πρόγραμμα Ελέγχου Ρύπανσης Περιβάλλοντος), από όπου αποκόμισε πολύτιμη εμπειρία και γνώση των περιβαλλοντικών προβλημάτων του Ελληνικού χώρου.  Αμέσως μετά την εκλογή του στην ΕΣΔΥ, αξιοποιώντας τον διεπιστημονικό χαρακτήρα της με το μεγάλο εύρος των ειδικοτήτων που εξυπηρετούν την δημόσια υγεία, οργάνωσε μεταπτυχιακό πρόγραμμα εκπαίδευσης Υγιεινολόγων Μηχανικών (Master) ετήσιας διάρκειας, από το οποίο στα οκτώ (8) χρόνια λειτουργίας του αποφοίτησαν 140 Υγιεινολόγοι Μηχανικοί που απορροφήθηκαν στο δημόσιο και ιδιωτικό τομέα.  Παράλληλα έδωσε προτεραιότητα στην οργάνωση και τον εξοπλισμό του εργαστηρίου του Τομέα, έτσι ώστε σήμερα η Σχολή να διαθέτει ένα σύγχρονο εργαστήριο μέτρησης παραμέτρων νερού και αποβλήτων.

Ανέπτυξε ερευνητική δραστηριότητα που επικεντρώνεται στις περιοχές:
• Του ελέγχου και παρακολούθησης της ποιότητας των επιφανειακών και υπόγειων νερών και των επιπτώσεων στη Δημόσια Υγεία.
• Της εφαρμογής μέτρων εξυγίανσης αγροτικών περιοχών από ρύπανση προερχόμενη από λύματα και απορρίμματα.
• Της ανάπτυξης δεικτών Περιβαλλοντικής Δημόσιας Υγείας
• Της ανάπτυξης μεθόδων εκτίμησης επικινδυνότητας στην υγεία από χημικούς παράγοντες στα νερά.

Στη διάρκεια των 25 χρόνων της θητείας του, ο Νίκος Κατσίρης είχε ενεργό συμμετοχή στα εκπαιδευτικά και διοικητικά θέματα της Σχολής:
• Διετέλεσε πρόεδρος του ΕΛΚΕ από 1987 – 1991
• Διετέλεσε Δ/ντής Σπουδών των Διετών μεταπτυχιακών προγραμμάτων Νότιας και Βόρειας Ελλάδας, από 2004 – 2010
• Αναπληρωτής Κοσμήτωρ, από 2003 – 2005 και
• Κοσμήτωρ της Σχολής, από 2005 – 2007

Επίσης είχε στενή συνεργασία με την Δ/νση Υγειονομικής Μηχανικής του ΥΥΚΑ και παρείχε την επιστημονική του συνδρομή για την από κοινού αντιμετώπιση προβλημάτων περιβαλλοντικής δημόσιας υγείας.
 

 

Copyright ©
Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας      

Powered by - ATC S.A.

 Ε.Π. "Κοινωνία της Πληροφορίας"  Μέτρο 2.6
«Τεχνολογίες Πληροφορίας Επικοινωνίας στην Υγεία και Πρόνοια»