Αδυναμία εκτέλεσης του Portlet. The file '/Portal/Portlets/TopMenu.ascx' does not exist. ESDY.gr

 
Η Σχολή>
Τομείς>
Μεταπτυχιακά Προγράμματα>
Ειδικά Προγράμματα
ERASMUS+>
Βιβλιοθήκη>
ΕΛΚΕ>
KEK>
Διοικητικές Υπηρεσίες>
Επιτροπή Βιοηθικής>
Σύλλογος Αποφοίτων
Προκηρύξεις - Προσκλήσεις>
Επικοινωνία - Πρόσβαση
Χρήσιμοι Σύνδεσμοι
Συχνές Ερωτήσεις - FAQ

Δαμικούκα Ιωάννα
Χημικός Μηχανικός ΕΜΠ, MSc (Eng), PhD

Στοιχεία Επικοινωνίας
Τηλέφωνο: 213-2010293
e-mail: idamikouka@esdy.edu.gr

Η Ιωάννα Δαμικούκα είναι Διπλωματούχος Χημικός Μηχανικός του ΕΜΠ καθώς και κάτοχος του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης "Επιστήμη και Τεχνολογία Υδατικών Πόρων" του ΕΜΠ. Είναι Διδάκτωρ Μηχανικός της Σχολής Πολιτικών Μηχανικών του ΕΜΠ με αντικείμενο τη φυσική εξασθένηση μετάλλων σε θαλάσσια ιζήματα και την ανάπτυξη μεθόδου φυσικοχημικού χαρακτηρισμού των ιζημάτων.  Από το 2007 ανήκει στο μόνιμο προσωπικό του Τομέα Υγειονομικής Μηχανικής και Υγιεινής του Περιβάλλοντος.  Δραστηριοποιείται στην ανάπτυξη μεθόδων και στη διεξαγωγή χημικών αναλύσεων σε περιβαλλοντικά δείγματα ενώ παράλληλα μετέχει στο ερευνητικό και εκπαιδευτικό έργο του Τομέα. 
 

 

Copyright ©
Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας      

Powered by - ATC S.A.

 Ε.Π. "Κοινωνία της Πληροφορίας"  Μέτρο 2.6
«Τεχνολογίες Πληροφορίας Επικοινωνίας στην Υγεία και Πρόνοια»