Αδυναμία εκτέλεσης του Portlet. The file '/Portal/Portlets/TopMenu.ascx' does not exist. ESDY.gr

 
Η Σχολή>
Τομείς>
Μεταπτυχιακά Προγράμματα>
Ειδικά Προγράμματα
ERASMUS+>
Βιβλιοθήκη>
ΕΛΚΕ>
KEK>
Διοικητικές Υπηρεσίες>
Επιτροπή Βιοηθικής>
Σύλλογος Αποφοίτων
Προκηρύξεις - Προσκλήσεις>
Επικοινωνία - Πρόσβαση
Χρήσιμοι Σύνδεσμοι
Συχνές Ερωτήσεις - FAQ

Department of Public Health

The Department of Public Health (Public & Administrative Health) was founded in 1931 with the commencement of the Athens School of Hygiene, aiming to implement restructuring measures, disease prevention and the provision of specialized scientific knowledge to maintain health, both for individuals and the larger population as well as to establish a legal framework for the development of relevant public health services. 

Today, the Department, in cooperation with international organizations (WHO, EU, Council of Europe), works on health policy, public health protection against diseases that are related to behaviour, infectious diseases and epidemiological developments in specific public health areas. Furthermore, it is actively working on scientific research regarding Public Health issues and the organization of seminars in order to inform and educate health professionals.

In 1990, the Department introduced the academic field of Health Law and Bioethics, including relevant educational and research activities, on a regular basis as well as Health education and promotion academic course in 1999.

In addition, since 1993 the National Meningitis Reference Laboratory has been established in the Department.  Its aim is the molecular and conventional investigation of the microorganisms causing meningitis.


 

Copyright ©
Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας      

Powered by - ATC S.A.

 Ε.Π. "Κοινωνία της Πληροφορίας"  Μέτρο 2.6
«Τεχνολογίες Πληροφορίας Επικοινωνίας στην Υγεία και Πρόνοια»