Αδυναμία εκτέλεσης του Portlet. The file '/Portal/Portlets/TopMenu.ascx' does not exist. ESDY.gr

 
Η Σχολή>
Τομείς>
Μεταπτυχιακά Προγράμματα>
Ειδικά Προγράμματα
ERASMUS+>
Βιβλιοθήκη>
ΕΛΚΕ>
KEK>
Διοικητικές Υπηρεσίες>
Επιτροπή Βιοηθικής>
Σύλλογος Αποφοίτων
Προκηρύξεις - Προσκλήσεις>
Επικοινωνία - Πρόσβαση
Χρήσιμοι Σύνδεσμοι
Συχνές Ερωτήσεις - FAQ


Μηνιαίο Πρόγραμμα Εκπαίδευσης Γενικών Ιατρών


Η Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας, ως θεσμικά αναγνωρισμένος φορέας εκπαίδευσης στα σχετικά αντικείμενα και μετά από σχετική απόφαση του ΚΕΣΥ (2651/12-6-87) εκπαιδεύει από το 1987 μέχρι και σήμερα στα αντικείμενα της Κοινωνικής Ιατρικής τους ειδικευόμενους ιατρούς στην ειδικότητα της Γενικής Ιατρικής. Ο Τομέας Επιδημιολογίας και Βιοστατιστικής έχει την επιστημονική ευθύνη της οργάνωσης του σεμιναρίου «Επιδημιολογίας, Βιοστατιστικής και Μεθοδολογίας της Έρευνας», σύμφωνα με τον ισχύοντα νόμο (Π.Δ. 415/94).

Το σεμινάριο έχει διάρκεια ενός μηνός και πραγματοποιείται δυο φορές το χρόνο κάθε Ιούνιο και Οκτώβριο στην ΕΣΔΥ, με την συνεργασία όλων των Τομέων της Σχολής. Ο αριθμός των σπουδαστών είναι έως 30 για κάθε περίοδο, με προτεραιότητα στους ειδικευόμενους Γενικής Ιατρικής, που βρίσκονται στο τελευταίο στάδιο ολοκλήρωσης της ειδικότητας.


 

Copyright ©
Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας      

Powered by - ATC S.A.

 Ε.Π. "Κοινωνία της Πληροφορίας"  Μέτρο 2.6
«Τεχνολογίες Πληροφορίας Επικοινωνίας στην Υγεία και Πρόνοια»